Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Viktig samarbeidsavtale på plass

Viktig samarbeidsavtale på plass

Fornøyde representanter fra de regionale helseforetakene, Norsk Folkehjelp og Røde Kors etter signeringen.

I dag har Norsk Folkehjelp og Røde Kors, signert en etterlengtet samarbeidsavtale med de fire regionale helseforetakene.

Avtalen

Her finner du hele dokumentet:

Formålet med avtalen er å sikre et nasjonalt rammeverk for prehospital helseberedskap, for å skape gjensidig langsiktighet og trygghet mellom det lokale helseforetaket og organisasjonene.

Avtalen gjelder blant annet beredskapsambulanse, akutthjelper, sanitetsvakter, oppdrag utenfor vei og bistand ved katastrofer.

Samarbeidsavtalen danner grunnlaget for lokale avtaler, og det er listet opp konkrete punkter som bør være med i de lokale avtalene.

- Dette er bra for spesialisthelsetjenesten, men ikke minst bra for pasientene, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Han understreker at det offentlige er helt avhengig av de frivillige for å sikre et godt tilbud over hele landet.

- Dette er et område hvor det offentlige ikke kan ta hele ansvaret, og dette rammeverket er viktig for oss. Det vil styrke vår beredskap, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Med utgangpunkt i denne avtalen skal det lages lokale avtaler som regulerer samarbeidet mellom våre lokale lag og det enkelte lokale Helseforetaket som har ansvar for prehospital beredskap.

- Dette er en god ramme for å nå kunne gå videre med lokale avtaler. I mange år har det vært tvil om hvordan denne tjenesten skal utvikles. Usikkerheten har ført til at lokale lag har vært forsiktige med å satse, og at det noen steder har vært vanskelig å inngå avtaler. Nå er det juridiske rammeverket på plass og vi kan ruste opp tjenesten, sier Westhrin.

25.09.2018 | Ida Kroksæter