Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Et forbud mot atomvåpen var Norges intensjon

Et forbud mot atomvåpen var Norges intensjon

Oslo, 2013: Utenriksminister Espen Barth Eide (AP, i midten) og president i Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Peter Maurer (th) og FNs høykommissær for flyktninger, Antonio Guterres, under åpningen av konferansen med delegater fra 130 land som vurderer den humanitære konsekvensene av atomvåpen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det humanitære initiativet som ble startet under den rødgrønne regjeringen førte til prosessen som resulterte i at 122 stater vedtok FN-traktaten som forbyr atomvåpen i 2017. Etter regjeringsskiftet i 2013 tok imidlertid Norge avstand fra ideen om et forbud, og deltok ikke i forhandlingene.

Både regjeringen og representanter fra Arbeiderpartiet har hevdet at det ikke lå noen plan om å starte en forbudsprosess bak oppstarten av det humanitære initiativet. Det er historieomskriving. Det står også i motstrid til uttalelser fra Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre.

Det norskstartede initiativet vekket diplomater og politikere verden over og ble foranledningen til at FN tok et stort skritt framover i arbeidet for en verden fri for atomvåpen og for et atomvåpenforbud. 

 Det er selvfølgelig langt fra sikkert at den rødgrønne koalisjonen ville ha støttet forbudsprosessen slik den utspant seg, dersom den hadde fortsatt i regjering etter 2013. Flere sitater fra Støre selv og Norges offisielle uttalelser under Støre som utenriksminister viser imidlertid at hensikten med det humanitære initiativet var å blant annet berede grunnen for en juridisk avtale som forbød atomvåpen. Nedenfor følger et lite utvalg, med Norsk Folkehjelps uthevinger:

 

Støre, intervju med NRK 6.10.17

 

Prosessen som leda fram til det som skjedde i FN var det Norge som dro i gang, da jeg og Barth Eide var utenriksministre.

 

Støre, Politisk kvarter på NRK, 31.8.17

Vil du som statsminister jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen?

 

Ja, det mener jeg vi skal være med på å jobbe for. Jeg tok initiativet til det da jeg var utenriksminister. Vi har hatt en passiv regjering i forhold til nedrustning, også på atomnedrustning, der trengs det et taktskifte.

 

Støre, intervju med Ole Torp (Din Stemme) 31.8.17

Vil Norge under din regjering støtte et forbud mot atomvåpen slik det er vedtatt i FN?

 

Jeg vil ikke ta stilling til det slik det er vedtatt i FN, for det har vært en prosess ikke vi har deltatt i. Norge har vært fraværende i den prosessen. Jeg vil se på den avtalen grundig, jeg vil se på prosessen rundt det. Jeg lanserte et humanitært initiativ for å få et forbud mot atomvåpen. Vi har ikke deltatt i den prosessen og da vil jeg se hvor den avtalen er før jeg vurderer om det er riktig for oss. [...] Jeg skal se nøyaktig hvordan situasjonen er, internasjonalt diplomatisk, før jeg sier hvordan vi skal gjøre det.

 

Støre,  Stortinget 17.04.12

For å oppnå et bindende forbud mot kjernevåpen er det viktigste vi kan gjøre, å styrke det politiske grunnlaget for et slikt forbud og å utvikle praktiske forutsetninger for at vi kan komme nærmere målet. [...] Når det gjelder konkrete tiltak, er vi i en situasjon der apparatet som kan fremforhandle et forbud, ledet av Nedrustningskonferansen i Genève, i 16 år har vært, for å si det rett ut, totalt blokkert. Nedrustnings-konferansen er en institusjon med rigide prosedyreregler, absolutte konsensuskrav, manglende åpenhet for omverdenen og en begrenset medlemskrets på 65 land. Vi mener situasjonen er blitt uakseptabel og uttrykker dette tydelig i relevante fora. [...] Under FNs generalforsamling i fjor tok Norge, Østerrike og Mexico til orde for å etablere et annet format, med generalforsamlingens prosedyreregler, dersom Nedrustningskonferansen forblir fastlåst. Forslaget var kontroversielt, men mye tyder på en stadig økende internasjonal oppslutning om å finne alternative løsninger til dagens stillstand i disse viktige drøftingene.

 

Marit Nybakk,  Stortinget 12.06.2015

Jeg tror vi kanskje skal slutte med å si at spørsmålet om forbud er noe som har dukket opp i 2015.

 

Støre, tale på Leangkollen- konferansen februar 2010

Some maintain that consensus is vital when it comes to nuclear disarmament. I am not fully convinced. I believe it would be possible to develop norms against the use of nuclear weapons, and even to outlaw them, without a consensus decision, and that such norms will eventually be applied globally.

 

Norges delegasjon til Conference on Disarmament, 18.2.2010

 

Norway recognizes that there are some crucial differences between the nuclear disarmament agenda, and the agenda that led to the ban on land mines and cluster munitions. But there are also similarities. Disarmament is a tool to enhance international, national, and human security, for states and for people independent of the agendas or bodies, in which we decide to interact. […] We are aware that most countries maintain that consensus is vital when it comes. to nuclear disarmament. Norway is not fully convinced. We believe it could be possible to develop norms against the use of nuclear weapons, and even to outlaw them, without a consensus decision, and that such norms will eventually be applied globally.

 

03.04.2019 | Grethe Østern