Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Handel og Kontor med økt engasjement for Myanmar

Handel og Kontor med økt engasjement for Myanmar

– Sammen skal vi bli en sterk stemme i Myanmar, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Westhrin og forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

Forbundet Handel og Kontor i Norge har nå formalisert samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp og vil i tillegg til den økonomiske støtten ha et økt fokus på både politisk påvirkning og engasjement for Myanmar i organisasjonen fremover.

– Det skal bli spennende og givende å jobbe tettere med prosjektene HK støtter i Myanmar. Folket i Myanmar har vært undertrykt av militærdiktaturet i over femti år og kampen deres for mer åpenhet og demokrati har gjort at de er knallgode på organisering. Der har vi nok mye å lære, sa forbundsleder Trine Lise Sundnes under signeringen av samarbeidsavtalen.

På sitt landsmøte i 2016 bevilget forbundet en million kroner til Myanmar. Midlene er blitt fordelt med 250 000 kr per år siden 2017 og går til å dekke Norads krav til egenandeler for Norsk Folkehjelps prosjekter i Myanmar frem til 2020. I samarbeidet vil særlig to partnerorganisasjoner bli fulgt opp. Organisasjonen Paung Ku er et initiativ til å styrke sivilsamfunnet. De gir tilskudd til og driver kapasitetbygging av lokale grasrotgrupper, og de legger til rette for nettverksbygging i sivilsamfunnet for å lære, dele, og skape endring. De jobber også på politisk nivå med fredsinitiativ og for å skape andre positive samfunnsendringer. Den ande organisasjonen er Equality Myanmar som arbeider for å styrke arbeidet med menneskerettigheter gjennom opplæring av kvinner, ungdom, lærere og aktivister for at de skal være talspersoner og trenere for andre.

– Myanmar blir viktig i vårt fremtidige Norad-samarbeid. Landet har en forferdelig trist historie og mange av våre partnere kjempet for demokrati sammen med de som har makta i dag, kommenterte generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

HK har lange tradisjoner for internasjonal solidaritet- og organisasjonsarbeid, og er i dag inne i prosjekter i både Bosnia-Hercegovina, Murmansk, Kina, Cuba og med støtte til Regnskogfondet i arbeidet med urbefolkning. - Og så er vi kjempefornøyd med å ha en samarbeidsavtale gjennom Norsk Folkehjelp på Myanmar, et land der det skjer mye innenfor overgang til demokrati, privat handel og norske investeringer i landet. Næringslivet sier de følger nasjonale regler i land de går inn i, men det bør forventes mer av de for at de også tar på seg ansvaret for å følge opp alle andre forpliktelser også. De må slutte å si at det bare er å skape økonomisk vekst i landet de investerer i, så blir alt så bra, når folket ikke får ta del i dette. Og dette gjelder også for Myanmar, sier Trine Lise Sundnes.

Fagbevegelsen har mye å lære av ulike lands erfaringer med at hvis demokratiet blir undertrykt så får det noen konsekvenser. Dette er noe vi her hjemme ikke alltid tenker konsekvensene av i hva som utspiller seg i vårt dagligliv. – Og når vi nå får startet opp engasjementsarbeidet for Myanmar i vår organisasjon så vil dette bli nyttig lære for våre tillitsvalgte som nok vil se at det er de samme kampene som de selv har stått i som også skal utkjempes i Myanmar, avslutter Trine Lise med.

For Norsk Folkehjelp er samarbeidet med HK svært viktig da vi er fagbevegelsen humanitære solidaritetsorganisasjon både i arbeidet vårt her hjemme og internasjonalt.

– Jeg tror det blir en stor styrke for arbeidet vårt i Myanmar at vi nå gjennom samarbeidet med HK kan si til organisasjonene i Myanmar at fagbevegelsen støtter arbeidet der, sier Henriette Westhrin. For da kan vi lettere trekke sammenhengene fra de sosiale bevegelsene og demokratibevegelsen til fagbevegelsen, for å vise hvordan en kan jobbe sammen på tvers for å organisere seg.

18.03.2019 | Are Stranden