Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Israelske myndigheter gjentar falske anklager mot Norsk Folkehjelp

Israelske myndigheter gjentar falske anklager mot Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp følger samme linje som EU og FN når det gjelder folkeretten og okkupasjonen av Palestina. Foto: Åsmund Mjåland

Israelske myndigheter har publisert en rapport hvor de gjentar falske anklager mot Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner som er kritiske til okkupasjonen av Palestina.

– Rapporten er et forsøk på å true kritiske organisasjoner til taushet. Slike forsøk på å sverte kritiske aktører og ramme dem økonomisk er dessverre stadig mer vanlig. Norske myndigheter bør ta klar avstand fra innholdet i rapporten, slik EU allerede har gjort, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Israelske myndigheter har vært åpne på at de fører en koordinert kampanje mot organisasjoner som er kritiske til okkupasjonen av Palestina. Rapporten som ble publisert denne uken er en oppdatert versjon av en rapport som ble utgitt av Israels Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy i mai 2018. Den oppdaterte utgaven inneholder som sist en rekke insinuasjoner og usannheter om Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner, og oppfordrer EU til å kutte støtten til disse organisasjonene.

Norsk Folkehjelp har torsdag sendt et brev til Utenriksdepartementet med oppfordring om å ta avstand fra innholdet i rapporten. EU har allerede slått fast at anklagene i rapporten er uberettigede og uakseptable , og er tydelige i sitt forsvar av ytringsfriheten.

Jobber ikke for boikott
I rapporten anklages Norsk Folkehjelp blant annet for å jobbe for boikott av staten Israel.

– Norsk Folkehjelp jobber for at folkeretten og menneskerettighetene skal respekteres, og at norske selskap og institusjoner ikke på noen måte skal bidra til Israels okkupasjon av palestinske områder. Det er direkte feil at vi jobber for boikott av staten Israel. Det gjør vi ikke, sier Westhrin.

Norsk Folkehjelp følger samme linje som EU og FN når det gjelder folkeretten og okkupasjonen av Palestina. EU har innført merking av varer fra ulovlige israelske bosettinger, over tjue medlemsland advarer nasjonalt næringsliv mot økonomiske bånd til ulovlige bosettinger. Bosettinger får heller ikke tilgang til EU-midler. Norsk Folkehjelp jobber for at norske myndigheter skal følge EUs gode eksempel.

– Selv om Norsk Folkehjelp ikke går inn for boikott av staten Israel, vil vi understreke at det å jobbe for boikott er en fredelig form for protest og er beskyttet av retten til ytringsfrihet. Vi er også bekymret for at organisasjoner som støtter boikott av Israel opplever å bli truet og kriminalisert, sier Westhrin.

Falske anklager om terrorfinansiering
I rapporten fra israelske myndigheter blir Norsk Folkehjelp også anklaget for terrorfinansiering. Bakgrunnen for anklagen er et forlik Norsk Folkehjelp har inngått med det amerikanske justisdepartementet etter påstander om å ha brutt med ett av vilkårene i en avtale inngått med USAID i 2012. Norsk Folkehjelp var sterkt uenige i USAIDs tolkning av vilkåret og mente kravet fra amerikanske myndigheter var urimelig, men valgte å inngå forlik for å unngå en langvarig og kostbar rettsprosess i USA. I ettertid har det blitt kjent at saken var basert på en varsling fra det amerikanske enmannsforetaket The Zionist Advocacy Center, med mål om å ramme Norsk Folkehjelp økonomisk. TZAC mottok selv deler av forliksbeløpet.

Palestinere lever hver dag under en hard okkupasjon og blokade. Dette har pågått i over femti år. Forandring skjer ikke av seg selv. Det trengs et sterkt palestinsk sivilsamfunn og internasjonalt press for å få slutt på undertrykkingen. Norsk Folkehjelp vil alltid støtte opp om palestinere og israeleres rett til å leve i fred og sikkerhet, og palestineres legitime rett til selvstendighet og frihet fra undertrykking, okkupasjon og påtvunget eksil.

24.01.2019 | Pressemelding