Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Ja til atomvåpenforbud i Oslo

Ja til atomvåpenforbud i Oslo

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin i FNs hovedkvarter under forhandlingene om forbudstraktaten i 2017.

- Det er fantastisk gode nyheter at Oslo ønsker å slutte seg til ICANs byopprop for atomvåpenforbudet! Byer er særlig utsatt for bruk av atomvåpen, og har derfor et spesielt ansvar for å vise vei i kampen mot disse inhumane masseødeleggelsesvåpnene, sier en strålende glad generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

80 prosent av den norske befolkning ønsker et forbud mot atomvåpen. Det er liten grunn til å tro at Stortinget tar hensyn til dette når de tar stilling til hva som skal være Norges holdning til FNs forbudstraktat 5. mars. Norge stemte nei da forbudet ble vedtatt av et stort flertall i FN i juli 2017. Stortingsflertallet vil sannsynligvis støtte regjeringen i at Norge skal fortsette å stå på utsiden sammen med atomvåpenstatene. 

- Når regjeringen og stortinget ikke makter å følge folkets vilje i dette spørsmålet, er det viktig at byene sier fra. Trondheim var først ute. Så Tromsø. Nå går politisk ledelse i Oslo inn for at hovedstaden, med sine nærmere 700 000 innbyggere skal gi sin støtte til et atomvåpenforbud. Dette burde være en vekker for Stortinget, mener Westhrin. 

Norsk Folkehjelp har lenge jobbet for et atomvåpenforbud både i Norge og internasjonalt gjennom ICAN. Forbudstraktaten vil bli folkerettslig bindende når 50 land har ratifisert, noe som kan skje allerede i løpet av året.

Westhrin avviser at det juridisk er noe i veien for at NATO-land kan tilslutte seg atomvåpenforbudet. Dette er også regjeringens konklusjon i utredningen som ligger til grunn for vedtaket som Stortinget nå skal fatte. Det står om politisk vilje.

- Det er viktig å huske på at det ikke er NATO, men tre av medlemslandene til NATO som har atomvåpen. Norge er på ingen måte juridisk forpliktet til å støtte doktrinen om kjernefysisk avskrekking, forklarer Westhrin.

- Om Norge mener alvor med sitt arbeid med beskyttelse av sivile i krig, forsvar for menneskerettigheter og humanitært engasjement, kan vi ikke samtidig ta del i atomavskrekking, som i praksis er det samme som å true med folkemord, sier Westhrin.

Internasjonalt har byer som Manchester, Toronto og Sydney markert sin støtte til FNs atomvåpenforbud og signert ICAN Cities Appeal. I Norge var Trondheim først ute for en måned siden. Onsdag annonserte også Tromsø sin tilslutning. I Oslo fremmes forslaget om å stille seg bak ICANs oppfordring i bystyremøtet 27. mars.

03.03.2019 | Ingebjørg Sørenes