Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Kua reddet familieøkonomien

Kua reddet familieøkonomien

"Halima" med datteren sin, kua og den nyfødte kalven. Foto: Sara Hamdy/Norsk Folkehjelp

Folk i Nordøst-Syria har lidd mye under krigen og herjingene til ISIL, og mange sliter med å klare seg økonomisk. Et hjelpeprosjekt med utdeling av dyrefôr gir kyrne bedre helse, og menneskene nytt håp.

Tekst: Sara Hamdy

I de små landsbyene i Hasaka-provinsen nordøst i Syria sliter folk med å få endene til å møtes. Innbyggerne i disse landsbyene er avhengige av husdyrhold for å klare seg.

– Jeg pleide å føle meg hjelpeløs og hadde sjeldent råd til noe til familien, men livet mitt har endret seg, takk Gud og alle dere. Vi har en stabil månedlig inntekt nå, sier “Fatema”.

kvinne1-web600

"Fatema" og kua hennes. Foto: Sara Hamdy/Norsk Folkehjelp

Fatema, en 60 år gammel fembarnsmor, er en av de som mottar støtte fra Norsk Folkehjelp. Hennes månedlige inntekt er begrenset, rundt 25.000 syriske pund (450 NOK). Pengene får hun for melken hun selger fra sin eneste ku, en ku familien er helt avhengige av. Hun bruker også noe av melken til å lage ost og smør til familien.

Selv om fire av Fatemas barn har giftet seg og flyttet ut av husholdet, hjelper hun dem fortsatt når hun kan. Samtidig må hun ta seg av sitt gjenværende barn, som sliter med fysiske og psykiske funksjonshemminger, i tillegg til sin 75 år gamle ektemann.

Fatemas ku er avhengig av dyrefôr. For lite fôr kan føre til svekket helse hos kua. I verste fall kan den dø, noe som vil få dramatiske konsekvenser for familiens evne til å brødfø seg selv.

– Kua er gravid. Når den føder skal jeg selge kalven, sier Fatema. Hun håper å få 150.000 - 200.000 syriske pund (3600 NOK) for den.

Krigen gjorde vondt verre

utdeling-web

Sekker med dyrefôr blir lastet av før utdelingen starter. Foto: Bouchra Ali/Norsk Folkehjelp

Salg av dyr og melk bidrar til å dekke mat, helsetjenester og utgifter til skole for mange familier. Andre bruker melken og kjøttet de får fra husdyrene sine til å brødfø familien. Husdyrene spiller dermed en avgjørende rolle for livene til millioner av mennesker.

Etter at ISIL fikk kontroll over regionen mistet mange familier inntekten sin på grunn av at famileforsørgeren ble drept i væpnet konflikt. De fleste av de som bor i regionen er fattige, og mange har mistet husdyrene sine i krigshandlinger eller fordi de ble drevet på flukt. Dette har ført til en forverring av den økonomiske situasjonen for de fleste av familiene, og dermed også for deres evne til å kunne gi tilstrekkelig fôr til husdyrene sine. Det at mange familier ikke lenger kan ha husdyrhold som primær inntektskilde, bidrar til å øke den økonomiske ustabiliteten i området.

Bedre helse gir flere kalver

Norsk Folkehjelp har sammen med lokale partnerorganisasjoner satt i gang et prosjekt for å øke matsikkerheten i regionen. Prosjektet Building Resilience in a Humanitarian Crisis har hjulpet 295 personer ved å gi kufôr og ytterligere husdyr til lokale familier.                                                     

Prosjektet har ført til at kyrne lever lengre, har bedre helse og produserer mer melk. De produserer også flere kalver. Prosjektet startet i oktober 2018, og fôret ble distribuert til mottakerne i tre runder med to måneders mellomrom. Mottakerne av støtten fra prosjektet var menn og kvinner over 18 år, både arabere, kurdere og kristne, inkludert internt fordrevne og mennesker med funksjonshemminger.

Vil starte smørproduksjon

“Omnia”, en 44 år gammel husmor med fem barn, er den andre kona til en av mottakerne for støtte. Ektemannen hennes forsørger to familier og har til sammen ni barn med to ulike koner. Et av Omnias familemedlemmer ble drept av IS i 2015.

kvinne2-web

"Omnia" bruker en maskin til å kjerne smør av melken kua gir henne. Foto: Sara Hamdy/Norsk Folkehjelp

– Terroristene tok livet av min stesønn. Vår familie led mye, forteller Omnia uten å felle en tåre.

Ektemannens månedlige inntekt på 50.000 syriske pund (900 NOK) blir delt mellom de to familiene.

– Fôret hjalp oss mye da kua fødte en kalv for tre måneder siden. Jeg bruker melken til å lage ost og smør for familien min. Vi har et trygt liv, sier Omnia.

– Vi får ikke det vi vil ha, vi får det vi trenger, legger hun til.

For Omnia er det nå på tide å tenke langsiktig.

– Jeg vil beholde kalven og begynne å selge noe av smøret jeg lager. Det er mange som driver med melk, så jeg ønsker å fokusere på noe som bare noen få personer selger, forklarer hun.

– Kua er livet vårt

“Halima” er husmor med to barn, en gutt og en jente. Ektemannen på 34 ble innskrevet i militæret for en måned siden. Familiens ku fødte nylig en kalv, noe som betyr økte inntekter.

– Av melken vi får hver dag fra kua bruker jeg litt til å mate kalven, og litt til oss i familien. Resten blir gjort om til yoghurt og smør, sier hun.

– Kua er vår hovedinntektskilde, om ikke vår eneste inntektskilde akkurat nå. Den er livet vårt, konkluderer hun.

13.03.2019 | Sara Hamdy