Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Lære å påvirke

Lære å påvirke

Norsk Folkehjelp arrangerte 15. november sitt første kurs i politisk påvirkningsarbeid. Det var til sammen 10 medlemmer fra lokallagene i Sunnhordaland, Sunnfjord, Bergen og Solidaritetsungdommen i Bergen som møtte opp.

Seminaret ble holdt av Marita Holmeset-Varpe og Shoaib Sultan fra hovedkontoret, og de gikk gjennom både historikk, viktighet av lobbyvirksomhet og viktige momenter å ta hensyn til.

Etterpå delta deltagerne seg i to grupper og gjennomførte en workshop hvor de diskuterte viktige saker for de ulike lagene og hvordan dette arbeidet bør organiseres for å få gjennomslag for sakene. Det førte til gode diskusjoner, og ganske konkrete planer.

Dette var det første lobbekurset, men slettes ikke det siste. De neste som står for tur i første omgang er kurs som skal holdes i Mandal, Ofoten og Oslo. Det utvikles også kurs på ulike nivå og som også er tilpasset de ulike lokallagene sine prioriteringer. På kurset i Bergen valgte gruppene f.eks. å ville jobbe med nasjonale og internasjonale spørsmål opp mot kommunene. Den ene gruppen ville jobbe med at kommunestyret skulle tilslutte seg ICAN cities appeal i kampen mot atomvåpen, mens den andre gruppen ville jobbe for at kommunen skal boikotte varer og tjenester produsert på okkupert område.

Dette er et forsøksprosjekt, men tanken er at dette over tid skal bli et permanent tilbud til våre medlemmer og lokallag, for å styrke deres samfunnspolitiske arbeid.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål om dette kurset: Marita Holmeset-Varpe på e-post: Marita.holmeset-varpe@npaid.org

 

DSC01293
09.12.2019