Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Massiv støtte til atomvåpenforbud i befolkningen

Massiv støtte til atomvåpenforbud i befolkningen

Nobelpris og bred støtte. Fakkeltog i Oslo da ICAN, den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ble tildelt Nobels Fredspris. Foto: Ralf Schlesener/ICAN

78 prosent av den norske befolkningen mener Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Det viser en ny spørreundersøkelse som Respons Analyse har gjennomført for Norsk Folkehjelp. Kun 9 prosent av befolkningen svarer nei på dette spørsmålet og er på linje med regjeringen, som stemte imot forbudet da det ble vedtatt i FN i 2017.

- Nordmenn flest vil ta klar avstand fra atomvåpen. Likevel fortsetter politikerne våre med å oppfordre USA, Storbritannia og Frankrike til å besitte atomvåpen på våre vegne, true med atomvåpen på våre vegne, og kanskje en dag bruke dem på våre vegne. Kjernefysisk avskrekking gir oss ikke trygghet, bare enorm risiko, og det er uholdbart at folkets mening ikke blir respektert i denne saken, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp. 

Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, i FNs hovedkvarter under forhandlingene om forbudstraktaten i 2017.

Av de som mener Norge bør undertegne forbudsavtalen, svarer hele 85 prosent at Norge bør undertegne selv om vi blir det første NATO-landet som gjør det. Bare 5 prosent svarer nei på dette oppfølgingsspørsmålet. Norges lojalitet til NATO er gjerne det viktigste argumentet til regjeringen og Arbeiderpartiet når de blir konfrontert med sin manglende vilje til å undertegne atomvåpenforbudet.

Oppslutningen om forbudsavtalen er enda større blant Arbeiderpartiets velgere enn i befolkningen generelt. Blant Arbeiderpartiets velgere mener hele 85 prosent at Norge bør undertegne forbudsavtalen, mens så få som 3 prosent svarer nei. Når Arbeiderparti-velgerne som svarer ja blir spurt om hvorvidt Norge bør undertegne selv om vi blir det første NATO-landet, svarer bare 2 prosent av dem nei, og 89 prosent ja.

Les også: Et forbud mot atomvåpen var Norges intensjon

Westhrin mener en stor andel av ansvaret for Norges atomvåpenpolitikk hviler på skuldrene til Arbeiderpartiet, og at med den nødvendige vilje og gode evner til dialog kan Norge gå foran i NATO, slik at alliansen blir en sterk, global aktør for kjernefysisk nedrustning.

- Det var under Jonas Gahr Støre at Norge startet prosessen som endte med forbudet i FN. Nå nøler Støre og resten av Arbeiderpartiets ledelse, for nå kommer den vanskelige fasen som handler om å skape aksept i NATO for at Norge ikke lenger vil beskyttes med atomvåpen. Heldigvis ser det ut til at grasrota og ungdommen i Arbeiderpartiet er i ferd med å reise seg, sier Westhrin.

Også blant Høyre og Frps velgere mener et stort flertall på 67 prosent at Norge bør undertegne, mens 18 prosent svarer nei og 15 prosent svarer vet ikke.

03.04.2019