Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Norsk Folkehjelp Demokrati på spill – organisasjonsretten i fare

Norsk Folkehjelp Demokrati på spill – organisasjonsretten i fare

Norsk Folkehjelp gjorde vedtak på landsmøtet i dag om at Norge som bistandsyter har et økt fokus på å styrke organisasjons-, ytrings- og pressefrihet i våre partnerland. I tillegg at den norske regjeringen øker økonomisk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner som befinner seg i spesielt utsatte områder for sensur og at Norge legger direkte press på ledere som misbruker sin makt til å kneble ytringer.

Det rapporteres om en økning i fenomenet «shrinking democratic space», med andre ord, «krympende rom for demokrati». I flere tilfeller er det introdusert restriktive lover i regjeringer som begrenser operasjoner i sivilsamfunnsorganisasjoner. Presset mot sivilsamfunnet øker og muligheten til reell påvirkning i eget samfunn minsker. Marginaliserte grupper som blant annet ungdom, kvinner, LHBT-personer og urfolk er spesielt utsatt og holdes utenfor politiske beslutningsprosesser. Dette fører til at makt og ressurser konsentreres i få hender og dette har direkte effekt på demokratiet. Utviklingen har gått i feil retning i lang tid, og nå er presset mot sivilsamfunnet så omfattende globalt at det må tas tak i på et internasjonalt politisk nivå. Norsk Folkehjelp arbeider for retten til å organisere seg, for å styrke våre partnerorganisasjoner, og for å rette søkelyset mot truslene de møter. Det er derfor bekymringsverdig med krympende rom for demokrati og Norsk Folkehjelp jobber aktivt med denne problemstillingen.

Ytringsfriheten, organisasjonsretten og forsamlingsretten er grunnleggende for demokratisk utvikling i ethvert samfunn. I flere land blir ungdom, journalister og andre som organiserer seg, utfordrer eller stiller seg kritisk til myndighetene trakassert, kriminalisert og kneblet. Norsk Folkehjelp mener at frie og uavhengige medier er en bærebjelke i et levende demokrati. Der journalister og fagorganiserte arbeidere under press og trusler, øker selvsensuren og demokratiet lider. For hver journalist som blir drept, blir mange andre journalister presset til taushet. Norsk Folkehjelp er derfor dedikert til å sette lys på denne trenden for å motvirke det krympende rommet for demokrati.

For mer informasjon, ta kontakt med styreleder i Norsk Folkehjelp:

Gerd Kristiansen på telefon 915 64 205

24.08.2019