Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Norsk Folkehjelp: Regjeringen må styrke de frivillige aktørene i den norske redningstjenesten

Norsk Folkehjelp: Regjeringen må styrke de frivillige aktørene i den norske redningstjenesten

Pressemelding: Dette må gjøres ved å øke rammetilskuddet til 65 millioner kroner, sikre full momskompensasjon, samt fritak for avgifter på kjøretøy og annet redningsmateriell - og ikke minst sikre de frivillige mannskapenes mulighet til å delta på redningsaksjoner uten at de lider økonomisk tap.

Norsk Folkehjelp mener at økt fokus på trening og kompetanseutvikling er nøkkelen til å møte utfordringene som redningstjenesten står overfor. For å få til det, må myndighetene være med på å løfte den frivillige beredskapen. Endringer i bruk av naturen, flere turister og klimaendringene fører med seg at stadig flere har behov for hjelp, og at antall redningsaksjoner for de frivillige i redningstjenesten øker for hvert år.

En styrking av de frivillige i redningstjenesten vil gi en styrket beredskap over hele landet.

Dette ble vedtatt på Landsmøtet til Norsk Folkhjelp 24. august 2019.

Styreleder i Norsk Folkehjelp Gerd Kristiansen kan kontaktes på telefon 915 64 205.

24.08.2019