Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Norsk Folkehjelp reagerer på Latinamerika-kutt i bistandsbudsjettet

Norsk Folkehjelp reagerer på Latinamerika-kutt i bistandsbudsjettet

PRESSEMELDING: Regjeringen kutter i støtten til Latin-Amerika som står for over halvparten av antallet drepte miljøforkjempere og sivilrettsaktivister i verden.

Norsk Folkehjelp merker seg at Regjeringen i Statsbudsjettet løfter frem innsatsen for miljøforkjempere under menneskerettighetsarbeidet. Dette står ikke i samsvar med at de samtidig kutter i bevilgningen for Latin-Amerika, hvor voldsutviklingen og angrepet på sivilsamfunnsaktivister er urovekkende og økende. Disse modige menneskene målbærer politiske, sosiale og økonomiske rettigheter for de mest utsatte, og trenger økt støtte, ikke mindre. Kuttet er derfor fullstendig i utakt med det omfattende behovet på området. 

Disse sterkt urovekkende tallene bekreftes av Frontline Defenders; https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.pdf  

For mer informasjon ta kontakt: Gry Ballestad  tel: 90806543

07.10.2019