Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Norsk Folkehjelps program under Oslo-konferansen for en minefri verden

Norsk Folkehjelps program under Oslo-konferansen for en minefri verden

Minerydding i Bosnia

Oslo-konferansen for en minefri verden arrangeres i Oslo fra tirsdag 26. til fredag 29.november. Norge er presidentskap for Minekonvensjonen i 2019, og var sterkt medvirkende til at Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo i september 1997. Norsk Folkehjelp har siden starten i Kambodsja i 1992 bygget seg opp til å bli en av verdens største aktører innenfor humanitær minerydding, og var en sterk pådriver for minekonvensjonen.

Konvensjonen mot landminer ble formelt vedtatt i Oslo i september 1997, og trådte i kraft i mars 1999. Når konvensjonen nå returnerer «hjem» etter 20 år, er det med en imponerende merittliste: 33 land og ett område (Taiwan) har blitt erklært minefrie, 4,6 millioner antipersonellminer har blitt ødelagt og mer enn 2,800 kvadratkilometer land har blitt ryddet fritt for miner.

164 stater og en rekke organisasjoner fra det sivile samfunn vil stake ut kursen for gjennomføringen av konvensjonen for de neste fem årene. Det ambisiøse målet er en landminefri verden innen 2025.

Norsk Folkehjelps aktiviteter

Mandag-fredag neste uke vil Norsk Folkehjelp og Røde Kors ha en stor installasjon av mineofre i form av utstillingsdukker på Jernbanetorget for å sette søkelys på at verden fortsatt står overfor et massivt mineproblem. Fra Egertorget og nedover Karl Johan settes det opp barnedukker.

  • Frivillige fra Solidaritetsungdom, Røde Kors Ungdom og Oslo Røde Kors vil ha et stunt sammen med ungdom fra minerammede land i morgenrushet mandag (fra 07:00). Kaffe vil bli servert.
  • Tirsdag 26. november åpner en utstilling om landminer på Nobels Fredssenter.
  • Mandag 25. november arrangerer Norsk Folkehjelp en uformell lunsj i våre lokaler på Stortorvet for bransjen og media. Her lanseres også årets utgave av « Clearing The Mines » fra Mine Action Review. Rapporten gir oversikt over mineproblematikken globalt, og status for hver enkelt land på mineryddingsfronten.

Norsk Folkehjelp inviterer til to frokostmøter under tilsynskonferansen:

  • Frokostmøte om  fredsprosessen i Colombia tirsdag 26. november : Møt representanter fra tre ulike organisasjoner og hør deres perspektiver på mulighetene og hindringene langs den krevende veien mot fred i Colombia: Innlegg ved Yhoana Milena Castaño, visepresident for Coordinador Nacional Agrario (CNA); Angela Orrego, leder for HUMANICEMOS DH og representant i FARC-EP-delegasjonen til fredsforhandlingene i Havanna; Álvaro Jiménez Millán, leder for Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM).
  • Frokostmøte om  sivil beskyttelse på Gaza onsdag 27. november : Noen mennesker lever i krigssoner - i utrygghet og risiko. Når byer bombes er veldig mange av de som dør og skades, sivile. Flukt er ikke alltid et alternativ. Slik er situasjonen på Gaza. Norsk Folkehjelps Programme Manager for Conflict Preparedness and Protection (CPP), Colin Bent, oppdaterer om trusselen sivile er utsatte for, samt hva Norsk Folkehjelp og partnerne våre gjør for å minke risikoen for skader og dødsfall ved bruk av eksplosive våpen i urbane områder.

Media er velkommen til alle våre arrangementer. Utenriksdepartementet er vertskap for media på selve konferansen, og journalister som skal delta her trenger akkreditering.

Norsk Folkehjelp er medarrangør for følgende parallellsesjoner under konferansen:

  • Onsdag 27.11. kl. 12:30-14:00: Operationalising the Oslo Action Plan: Survey and Clearance of Mined Areas. Mine Action Review.
          
  • Onsdag 27.11. kl. 17:30-19:00: Sharing Lessons Learned: Gender Mainstreaming by States Parties.
  • Fredag 29. kl. 12:30-14:00: Land Release Approach to IEDs and Landmines of an Improvised Nature in the Urban Context - Challenges/Solutions.
19.11.2019 | Ingebjørg Sørenes