Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Norsk Folkehjelps reaksjoner på statsbudsjettet 2020

Norsk Folkehjelps reaksjoner på statsbudsjettet 2020

I dag ble statsbudsjettet for 2020 lagt fram.

 Norsk Folkehjelp reagerer først og fremst på at posten for det internasjonale sivilsamfunnet fryses , til tross for at bistandsbudsjettet øker med 1,4 milliarder kroner.

– Regjeringen sier at den ønsker å prioritere innsatsen for menneskerettigheter, men det er ikke mulig å oppnå uten et sterkt sivilsamfunn, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Vi merker oss også at regjeringen i statsbudsjettet løfter fram innsatsen for miljøforkjempere under menneskerettighetsarbeidet. Dette står ikke i samsvar med at de samtidig kutter i bevilgningen for Latin-Amerika , hvor voldsutviklingen og angrepene på sivilsamfunnsaktivister er urovekkende og økende.

Atomvåpen

I en tid der spenningen øker både regionalt og globalt, der atomvåpenstatene ruster opp og faren for atomkrig er større enn siden den kalde krigen, velger regjeringen å dramatisk redusere støtten til organisasjoner som arbeider med nedrustning.

Støtten avsatt til organisasjoner som jobber med nedrustning av atomvåpen er kuttet med seks millioner og mer enn halvert. Dersom dette kuttet opprettholdes, står flere organisasjoner , deriblant ICAN Norge i fare for å måtte legge ned arbeidet. Resultatet blir mindre informasjon om de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk og mindre fokus på Norges rolle i det internasjonale nedrustningsarbeidet.

Det er imidlertid positivt at regjeringen følger oppstøtten til beskyttelse av sivile mot miner og andre eksplosiver.

Flyktning- og integreringspolitikk

Vi reagerer på at kvoten for overføringsflyktninger på 3000 videreføres. Norsk Folkehjelp vil ha en treårsavtale med 5000 flyktninger hvert år.

Selv om det er positivt at tilbudet til innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet styrkes gjennom "Jobbsjansen", trenger vi å sikre forutsigbarheten. Da må vi og andre frivillige aktører ha tryggere rammevilkår for driften av slike tiltak.

Regjeringen viderefører dessuten en usolidarisk integreringspolitikk. Vi er bekymret for at de foreslåtte trygderegelendringene vil medføre mer fattigdom og større avhengighet av sosialhjelp og andre behovsprøvde ordninger.

Redningstjenesten

Den foreslåtte økningen i momskompensasjonen for frivillige organisasjoner til 1,7 milliarder kroner er et skritt i riktig retning.

– Vi forventer imidlertid mer forutsigbarhet og full kompensasjon for våre frivillige, som gjør en uvurderlig innsats over hele landet, sier Westhrin.

07.10.2019