Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Ny æra for LO Stat

Ny æra for LO Stat

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin og LO Stats leder Egil Andrè Aas med et realt håndtrykk for Bolivia  (bilde og tekst: Are Stranden).

Samarbeidsavtalen mellom LO Stat og Norsk Folkehjelp er nå en realitet. Det bevilges 400 000 kroner over de neste to årene til utviklingsarbeidet i Bolivia. Det er solidaritet i praksis!

Gjennom avtalen vil LO Stat være med på å støtte arbeidet Norsk Folkehjelp har gjennom lokale partnerorganisasjoner for å fortsatt påvirke demokratiprosessen i landet. Dette gjøres gjennom et tett samarbeid med den Bolivianske staten og flere urfolks- og bondeorganisasjoner.

– Samarbeidet vil i økt grad synliggjøre LO Stat gjennom Norsk Folkehjelps arbeid, nå også internasjonalt, sier LO Stat leder Egil Andrè Aas. Ute i organisasjonen vil det fremover bli orientert om samarbeidet og distriktene vil bli godt kjent med Bolivia. Tidligere har det vært et godt samarbeid over flere år på støtte til den frivillige redningstjenesten, nødhjelp til syriske flyktninger, kjøp av minefri skolevei gavekort og annen sporadisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid.

Det som er spennende med Bolivia er at det er et land hvor de først i senere tid har kommet i gang med å se på hvordan samarbeidet mellom stat og sivilsamfunnet skal gjennomføres. Landets president er urfolksleder og det er gjennomført demokratiske valg, så Bolivia beveger seg i riktig retning, men samtidig så er det lett å slå seg til ro med at samarbeidet mellom stat og sivilsamfunn fungerer bra. – Og nettopp her kommer LO Stat inn med historie og erfaringer som gir dem en helt annen tyngde enn når Norsk Folkehjelp har samme budskap. Det blir ikke lenger for det meste bare teori, men praktisk erfaring som lettere kan overføres og forstås, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Programmet støttes også med 3,6 millioner fra Norad.

22.03.2019 | Are Stranden