Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Nytt styre valgt i Norsk Folkehjelp

Nytt styre valgt i Norsk Folkehjelp

Landsmøtet i Norsk Folkehjelp har valgt nytt styre for de fire neste årene. Gerd Kristiansen (LO) ble gjenvalgt som styreleder.

- Jeg er glad for å bli gjenvalgt for denne fantastiske organisasjonen og gleder meg til å lede denne flotte gjengen i de neste fire årene, sier styreleder Gerd Kristiansen.

Dette er det nye styret:

 • Styreleder Gerd Kristiansen, LO (64)
 • Første nestleder Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgiver i Industri Energi (42)
 • Andre nestleder Liv Nesse, økonom, tidligere økonomisjef i Norsk Folkehjelp (59)

SEKS REPRESENTANTER FRA MEDLEMSORGANISASJONEN

 • Styremedlem Torulf Mikkelsen, NF Hammerfest (62)
 • Styremedlem Walfred Andersson, NF Malm (63)
 • Styremedlem Lene Klatten Vikan, NF Bergen (30)
 • Styremedlem Øystein Valen, NF Strand og Forsand (39)
 • Styremedlem Stine Elisabeth Antonsen, NF Sande (34)
 • Styremedlem Geir Nilsen NF Moelv og omegn(56)

REPRESENTANTER FRA FAGBEVEGELSEN

 • Styremedlem Vegard Grøslie Wennesland, Fellesforbundet (35)
 • Styremedlem Stein Guldbrandsen, Fagforbundet (66)
 • Styremedlem Mimmi Kvisvik, Fellesorganisasjonen (61)

REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE

 • Styremedlem  Magnhild Otnes (59)
 • Styremedlem  Per Øivind Eriksen (53)

FAGOMRÅDER

 • Norsk Folkehjelp Sanitet Vegard Lindbæk, leder Sentralt Sanitetsutvalg (SSU) NF Midt-Troms (34)
 • Sanitetsungdom  Fredrik Munkvold, NF Tromsø (22)
 • Solidaritetsungdom Thea Tveter Lysvik, leder NF Solidaritetsungdom Bislett (26)
 • Samfunnspolitisk utvalg Jorge Alex Dahl (55), leder av NF Bergen styremedlem, Fellesforbundet

For mer informasjon ta kontakt med Gerd Kristiansen på telefon:91564205

24.08.2019