Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Skuffende svekkelse av sivilsamfunnet i bistandsbudsjettet

Skuffende svekkelse av sivilsamfunnet i bistandsbudsjettet

PRESSEMELDING: I et budsjett som øker med 1,4 milliarder, er det skuffende at posten for sivilsamfunn fryses, mens den multilaterale bevilgningen øker. Regjeringen sier at den ønsker å prioritere innsatsen for menneskerettigheter. Dette er ikke mulig uten et sterkt sivilsamfunn.

Folkelig motstand og aktiv sivil deltakelse er det viktigste verktøyet vi har for å motarbeide utvanning av demokratiet og rettsstaten. I en verden hvor sivilsamfunnet mange steder er under press, er et kutt i sivilsamfunnstøtten i det norske statsbudsjettet et skritt i feil retning.

Økt press fører til at sivilsamfunnsorganisasjoner trenger økte midler med presset de står i med uforutsette utgifter til blant annet sikkerhetstiltak, kostnader til økte formelle og juridiske krav, rettsprosesser, redusert eksponering for risiko, ressurser til å håndtere falske anklager og trusler. Støtte til organisering i pressede situasjoner krever fleksibilitet og tilpasning av administrative krav. Her er dette statsbudsjettet ikke særlig ambisiøst.

Norsk Folkehjelp ønsker en økning av støtten til sivilsamfunnet i tråd med den overordnete økningen av bistandsbudsjettet.

07.10.2019