Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Honduras

Svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Honduras

I forrige uke ble to medlemmer av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon MADJ skutt og drept. De tilhørte et lokalsamfunn som i lang tid har kjempet for å bevare skogen i området. Foto: Norsk Folkehjelp

Aktivister som kjemper for miljø- og menneskerettigheter i Honduras er under sterkt press. Flere organisasjoner Norsk Folkehjelp samarbeider med har opplevd drap, fengslinger og trusler den siste tiden.

– Norsk Folkehjelp ser med stor bekymring på kriminaliseringen av miljø- og menneskerettighetsforkjempere i Honduras. Nesten all form for politisk motstand blir møtt med trusler, trakassering, straffeforfølgning eller vold, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

I forrige uke ble to medlemmer av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon MADJ skutt og drept. De to tilhører en urfolksgruppe som i lang tid har drevet en kampanje å beskytte skogen i Tolupan-territoriet i Honduras mot hogst og kommersiell utnytting.

Arrestert for å protestere

En annen av Norsk Folkehjelps partnere, Leonel George fra organisasjonen COPA, ble nylig arrestert og satt fengslet i flere dager etter å ha vært aktiv i en kampanje for å stanse et omstridt gruveprosjekt i Guapinol. Gruven kan potensielt ødelegge drikkevannet for 14 lokalsamfunn og mer enn 90 000 mennesker, ifølge flere forskningsinstitusjoner. Lokalsamfunnet har kjempet mot prosjektet i flere år, men det siste året har situasjonen tilspisset seg, og mange miljøaktivister har blitt arrestert.

– Honduranske myndigheter bruker fengsling og arrestordre for å sette sosiale ledere ute av spill. Mange blir tvunget til å flykte til en annen del av landet, og uten dem er det vanskelig for lokalsamfunnet å fortsette motstanden. Fengsling og arrestordre er en effektiv skremmetaktikk, sier Westhrin.

Honduras er et av verdens farligste land for menneskerettighetsforkjempere. Flere andre ledere i Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner har mottatt trusler og er tvunget til å gå under jorda. Av hensyn til sikkerheten deres må Norsk Folkehjelp holde detaljene skjult.

Norge jobber for resolusjon

FN advarte nylig om at respekten for menneskerettighetene globalt er under sterkt press. Da António Guterres åpnet hovedsesjonen i FNs menneskerettsråd, slo han fast at fire miljøvernere ble drept hver uke i fjor. Mange av dem tilhørte urfolksgrupper som kjemper for å forsvare skog, vann og landområder. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttrykte bekymring for situasjonen.

– Vi er glad for at Norge tar dette alvorlig og arbeider for å få til en ny resolusjon om miljøforsvareres rettigheter på møtet i Genève. Vi håper Norge også vil benytte anledningen til å ta opp situasjonen i Honduras med landets myndigheter og si klart ifra om at behandlingen av miljøaktivister er uakseptabel, sier Westhrin.

Denne uken får Norsk Folkehjelp besøk av Berta Zúñiga Cáceres og Padre Melo, to fremstående miljø- og menneskerettighetsforkjempere fra Honduras. De er i Norge for å søke støtte hos norske politikere og fagforeninger. Det blir åpent møte med de to i Oslo 11. mars, og med Padre Melo i Bergen dagen etter. Berta Zúñiga Cáceres skal også delta på et frokostmøte hos Norsk Folkehjelp på kvinnedagen 8. mars.

07.03.2019 | Pressemelding