Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2019 Tre tips for å unngå skred på tur

Tre tips for å unngå skred på tur

Vegard Standahl Olsen er beredskapsansvarlig og skredekspert i Norsk Folkehjelp.

Enkle feilvurderinger er en av de viktigste grunnene til at turgåere blir tatt av snøskred.

Nordmenn har en lang tradisjon for å ferdes på ski i fjell og daler, men turgåere flest har styrt unna veldig bratt terreng.

- I dag er det mer og mer vanlig å oppsøke brattere terreng. Fjelltoppen og utfordrende nedkjøringer er målet for mange toppturentusiaster. Du skal være forsiktig og vite hva du gjør når du nærmer deg bratt og kupert terreng på vinteren, sier Vegard Standahl Olsen, beredskapsansvarlig og skredekspert i Norsk Folkehjelp.

Det ekspertene kaller «skredfarlig terreng» kjennetegnes ved at helningen på fjellsiden er over 30 grader bratt.

- Selv små helninger kan under riktige forhold få fatale konsekvenser. Utfordringen med bratt terreng et at du ikke bare må tenke på om du står i et skredfarlig terreng, men også hva som er ovenfor deg.

Her er Olsens tre tips til hvordan man skal unngå å bli tatt av skred på tur:

1: Kjenn terrenget du går i

- Sikkerhetsarbeidet ved en fjelltur begynner med planleggingen. Det er viktig å gjøre seg kjent med terrenget man skal gå i på forhånd. Se på kartet etter bratte fjellsider i området, og sjekk om man må krysse skumle områder. Det er også viktig å følge med på været. Det vi kaller «skredvær» er kombinasjonen av nedbør og vind. Rett etter slikt vær er det typisk stor skredfare, og da skal man være veldig forsiktig. Vent gjerne opp mot tre dager, slik at snødekket kan få stabilisert seg. I tillegg må du også passe på plutselige temperaturendringer.

- Varsom.no er et godt verktøy for planleggingen - både for å sjekke skredvarselet i området, men også for å gjøre seg mer kjent med skredfaget. I tillegg finner du også Norsk Folkehjelps temahefte om skred her .

2: Vær årvåken på tur

- Når du er på tur er det viktig å ta en fot i bakken og se om det du ser stemmer overens med antakelsene dine. Endringer i den opprinnelige planen må vurderes nøye før du går videre. Altfor ofte ser vi at skiløpere havner steder de slettes ikke burde ha vært og heller ikke hadde planlagt å være. Dette er et av de viktigste filtrene for å ferdes sikkert.

- Er man flere på tur, er det også viktig å være klar over hvordan man fungerer i ei gruppe. Vi har en tendens til å gå blindt, til tross for at vi har øynene åpne. Det er lett å bli ufokusert når man går sammen med andre, og det er lett å stole på folk som gir uttrykk for at de kan mye. Det er viktig at du hele tiden er med på å ta ansvar for veivalgene som gjøres.

- Mange av skredulykkene vi møter i redningstjenesten, er med folk som har god kompetanse, men som har gjort et valg som førte dem til et sted de ikke skulle vært. Naturen skiller ikke mellom eksperten og amatøren. Se hele tiden etter om området kan være skredutsatt.

3: Ha med deg riktig utstyr

- Hvis du bevisst beveger den inn i skredfarlig terreng må du både ha høy kompetanse og riktig utstyr. Det betyr at du er i stand til å avdekke lokal skredfare ved å gjøre snødekkeundersøkelse og se etter forhold som tilsier at det kan gå skred her.

- Det ikke greit å ferdes i skredterreng uten riktig utstyr. Spade, sender/mottaker og søkestang er obligatorisk utstyr for å kunne gjennomføre effektiv kameratredning.

15.04.2019 | Ida Kroksæter