Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2020 IT-bedrift gir digital opplæring til innvandrerkvinner

IT-bedrift gir digital opplæring til innvandrerkvinner

Høsten 2019 startet en helt ny kompetansefremmende seminarrekke som gir kvinner med minoritetsbakgrunn opplæring i digital kompetanse. Denne kompetansen er helt nødvendig for å sikre deltakelse og inkludering i dagens teknologisamfunn.

På første kurssamling forteller Radmila Milenkovich fra FotoWare spente kursdeltakere om hvordan de kan bruke digital kommunikasjon som verktøy i arbeidslivet og til nettverksbygging. For samtlige kvinner var dette helt ny kunnskap.

 - Kompetansen de tilegner seg er helt nødvendig for å lete etter jobb på nettet og finne viktig informasjon, sier Camilla Peace fra Norsk Folkehjelp.

Hun er svært fornøyd med det nye samarbeidet Norsk Folkehjelp har inngått med IT-bedriften FotoWare. Som del av Kvinner Kan gjennomførte FotoWare i høst en seminarrekke for kvinner i Jobbsjansen for økt læring og mestring i digitale verktøy. Seminarrekken besto av fire samlinger og kombinerte skolering, dataopplæring og praktiske øvelser for å styrke kursdeltakernes digitale ferdigheter. Kursene ble holdt for kvinner i Jobbsjansen, et kvalifiseringstiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner og det ble særlig vektlagt bruk av digitale verktøy i arbeidslivet. Hvordan digitale verktøy brukes for å navigere på nettet, innhente informasjon, kommunisere og bygge nettverk er svært avgjørende for hva slags tilgang og muligheter kvinnene oppnår på det norske arbeidsmarkedet.

 

Digitalt utenforskap

I dagens samfunn er det få som vil tilbakevise påstanden om at teknologien finnes overalt. Man kan knapt gå ut døra før man møter noen som sjekker e-post, svarer på tekstmeldinger eller dokumenterer et øyeblikk på sosiale medier. Mer av samfunnsdebatten finner sted på internett og det offentlige bruker stadig flere digitale plattformer for å kommunisere med befolkningen. Et slikt samfunn krever kompetente, digitale brukere. Digitalt utenforskap omtales som et stadig økende samfunnsproblem. Det handler ikke primært om tilgangen til digitale verktøy, men mangel på nødvendig kompetanse for å fungere optimalt i et digitalt samfunn. Mange innvandrerkvinner mangler grunnleggende, digitale ferdigheter som kombinert med lav språkkompetanse kan skape barrierer for deltakelse og inkludering i samfunnet.

 

Kursprogrammet

I løpet av seminarene lærte kursdeltakerne om sentrale verktøy i Office-pakken og de ble introdusert for ulike digitale kommunikasjonsplattformer. For mange av kvinnene var dette helt ny kunnskap og det ble derfor brukt mye tid på å snakke om hvordan de ulike plattformene kan og bør brukes. Her ble det understreket viktigheten av personvern og sikkerhet, noe som er helt sentralt for at kursdeltakerne skal kunne nyttiggjøre seg av nye ferdigheter og verktøy på en effektiv, trygg og sikker måte. Den siste samlingen ble ledet av administrerende direktør i FotoWare, Anne Catherine Gretland, som også er grunnlegger av ODA-nettverk, Nordens ledende møteplass for kvinner i IT-bransjen. Kurset fokuserte på hvordan digitale verktøy kan brukes for å bygge nettverk, med særlig fokus på digital kommunikasjon i arbeidslivet. For kursdeltakerne var det spennende å møte en kvinne med så stor kompetanse innen nettverksbygging og deltakerne fikk hjelp til å bygge opp profesjonelle, digitale profiler på LinkedIn og opplæring i hvordan slike plattformer kan brukes for å utvide nettverk og finne jobbmuligheter.

 

Overraskende samarbeid

I tillegg til å skape økte muligheter på arbeidsmarkedet, er digital kompetanse uløselig knyttet til språkopplæring og øvrig deltakelse i samfunnet. Gjennom kursprogrammet Kvinner Kan har Norsk Folkehjelp over lengre tid vært bevisst på at mange kvinner med minoritetsbakgrunn mangler disse ferdighetene. Likevel var det ikke før de i fjor høst ble kontaktet av det norske programvareselskapet FotoWare at et digitalt kompetansekurs ble realisert.

Radmila Milenkovich, som til daglig jobber som produktmarkedssjef i FotoWare, forteller at kontakten sprang ut av et ønske om å bruke bedriftens kompetanse til samfunnsnyttige mål.

 - Vi hadde lyst til at våre ansatte skulle få muligheten til å gi tilbake til samfunnet og bruke arbeidstid til å gjøre noe som var bra for oss og bra for lokalsamfunnet.

 FotoWare har gjennom 20 år vokst seg til å bli en verdensledende leverandør av DAM-løsninger og har i dag over 250.000 brukere i over 40 land. Radmila forteller videre at FotoWare har en mangfoldig arbeidsstokk når det gjelder alder, kjønn og etnisk bakgrunn, og at mangfold og inkludering er viktige verdier i bedriftens kultur. De begynte derfor å tenke bredere rundt hvordan bedriftens kompetanse kunne brukes til å styrke disse verdiene.

- Vi hadde lyst til å gi av vår kompetanse til noen som trenger det. Ved en tilfeldighet kom jeg over prosjektet Kvinner Kan på Norsk Folkehjelp sine nettsider og forsto at dette var helt i tråd med våre verdier, avslutter Radmila.

 

For Norsk Folkehjelp var dette en gavepakke som ga mulighet til å utvide kurstilbudet i Kvinner Kan-prosjektet. Norsk Folkehjelp ønsker å takke for samarbeidet og håper at tilsvarende kurs kan gjentas i framtiden.

16.01.2020 | Ann Susanne Kulasingam