Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2020 Norsk Folkehjelp: En voksende krise i nordvest Syria

Norsk Folkehjelp: En voksende krise i nordvest Syria

- Hvis ikke det internasjonale samfunnet reagerer blir resultatet flere døde, flere internt fordrevne og økende sult, sier seksjonsleder for Midtøsten Trude Falch i Norsk Folkehjelp.

Regimet til Basar Al-Assad kontrollerer nå ca. 70% av Syria. De siste månedene har han og hans russiske allierte initiert en stor offensiv mot den opprørskontrollerte provinsen Idlib. Nordvest Syria og provinsen Idlib som vanligvis har 1 million innbyggere, huser nå 4 millioner. 7 av 10 er kvinner og barn som nå er fanget i krigshandlinger mellom Assad og hans russiske allierte og opprørsstyrker.

- Dette er ikke målrettede angrep mot terrororganisasjoner, men brede, udifferensierte angrep med store sivile omkostninger. Angrepene på sivile i Idlib er uakseptable, og i realiteten er det vanlige kvinner, menn og barn som blir ofret. FN rapporterer at skoler, hospitaler, markeder og leirer for internt fordrevne er rammet, sier Trude Falch i Norsk Folkehjelp. 

Tyrkia, Iran og Russland inngikk en avtale i 2018 hvor Idlib ble definert som et område hvor konflikten skulle ned-eskaleres. Etter august i 2019 har den voldelige konflikten eskalert med luftangrep og bakkeoffensiv hvor sivile blir uforholdsmessig skadelidende. Den voldelige oppblussingen av krigshandlingene har drevet flere hundre tusener på flukt. Mange flykter nå for både tredje og fjerde gang bare de siste seks månedene.

- Det utgjør uforholdsmessig bruk av makt, og en type krigføring som ikke skiller mellom sivile og militære mål. Militæroffensiven saboterer det FN-initierte fredsmeklingsarbeidet. Vi er dypt bekymret for de sivile kostnadene. Det Syria trenger nå er stabilisering og politisk løsning, 50% av Syrias befolkning er fortsatt på flukt, sier Falch.

Både EU og USA har fordømt angrepene på Idlib den siste uken. Utover dette har verdenssamfunnets reaksjoner vært minimale.

Majoriteten av innbyggerne er internt fordrevne som har søkt tilflukt i provinsen etter å ha blitt tvunget til å forlate sine hjem i andre deler av landet. De fleste er avhengige av humanitær hjelp for å overleve. FN anslår at 2,7 millioner har akutt behov for humanitær hjelp i området. Situasjonen for de mange fordrevne er blitt forverret av ekstremt vintervær med flom og frostgrader, samt skyhøye priser på olje og brennstoff.

Norsk Folkehjelp og våre syriske partnere er på bakken i Idlib. Vi deler ut mat og feltrasjoner, og lærer sårbare sivile hvordan man best beskytter seg mot artilleri og udetonerte eksplosiver. På grunn av de pågående angrepene er det imidlertid svært vanskelig for de humanitære aktørene å nå dem som trenger hjelp. Nødshjelpsarbeidet er risikofylt. Norge må sammen med det internasjonale samfunnet fortsette å legge press på det syriske regimet og dets allierte for sikre tilgang for humanitære aktører og beskytte nødhjelpsarbeiderne.

For intervju og ytterligere kommentarer:

Trude Falch - Leder Midtøsten-seksjonen i Norsk Folkehjelp. Falch har 30 års erfaring fra arbeid i regionen.

05.02.2020