Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2020 Norsk Folkehjelp - Syria og COVID-19: Hver time teller akkurat nå!

Norsk Folkehjelp - Syria og COVID-19: Hver time teller akkurat nå!

Søndag ble det første tilfelle av COVID-19 bekreftet i Syria. Norsk Folkehjelp frykter nå en humanitær katastrofe i det krigsherjede landet.

Krigen i Syria har gått inn i sitt tiende år. I de improviserte flyktningleirene i Nordvest-Syria sitter noen av verdens mest sårbare når det kommer til COVID-19. Nesten en million mennesker er flyktet fra hjemmene sine siden jul, og disse familiene bor nå tett-i-tett uten tilgang på tilstrekkelig vann, eller sanitære forhold. I Nordøst er opp imot 120.000 mennesker fortsatt på flukt etter den tyrkiske invasjonen i november i fjor. Det syriske helsevesenet er i ruiner etter en lang krig hvor leger, helsepersonell og sykehus har vært direkte mål.

– Akkurat nå prioriterer Folkehjelpen å få ut informasjon og smittevernutstyr, sier Henriette Killi Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Vi vet at informasjon redder liv og derfor er det en kamp mot tiden, falske nyheter og misinformasjon.  

Norsk Folkehjelp har jobbet tett med lokale partnere i Syria siden 2012. Det betyr at lokalbefolkningen kjenner oss godt, og det er avgjørende i denne situasjonen. Lokalbefolkningen lytter til oss og de forventer at vi stiller opp. I disse dager er det de lokale organisasjonene som er de virkelige heltene, forklarer Westhrin. Syria har som de fleste land i Europa stengt grensene sine og det betyr også at internasjonale nødhjelpsarbeidere stort sett er hindret adgang. Derfor ser vi nok engang at det er de lokale organisasjonene som drar lasset og sikrer at nødhjelp og informasjon når frem.

I tillegg til opplysningskampanjer og distribusjon av informasjonsmateriell deler, Norsk Folkehjelps lokale partnere ut hygieneartikler og smittevernutstyr, og bidrar til steriliseringsarbeid som skal minske smitte i leire for internt fordrevne. Alle ansatte i Folkehjelpens partnerorganisasjoner er kurset i COVID-19 på nett, og vet hvordan man skal håndtere sikker distribusjon av mat og hygieneartikler under virusutbruddet. Mennesker med funksjonshemming, eldre og kronisk syke er særlig sårbare i denne situasjonen og blir derfor prioritert. Innsatsen er nøye koordinert med lokale myndigheter og andre internasjonale aktører.

Vi er alle sårbare for COVID-19, men noen er i en langt mer sårbar situasjon enn andre.  Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang, avslutter Westhrin.

24.03.2020