Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2020 Velkommen til Fagkonferanse Sanitet 2020!

Velkommen til Fagkonferanse Sanitet 2020!

Ikke gå glipp av årets største arrangement for mannskaper og sanitetsungdom i Norsk Folkehjelp!

Tema for årets konferanse er teamarbeid, og i løpet av helgen vil vi utforske hvordan vi kan bli enda bedre som lag. Gode forberedelser som lag er grunnleggende for å kunne samarbeide best mulig når det virkelig gjelder.

Fra scenen vil du få innblikk fra noen av landets fremste fagpersoner på sitt felt, men ikke minst er helgen en mulighet til å møte og diskutere redningstjeneste og førstehjelp med andre folkehjelpere fra hele landet. 

Noen høydepunkter fra årets program er:

 • Erfaringsutveksling fra reelle aksjoner og oppdrag det siste året
 • Å jobbe og trene i team: Hvordan bygge et best mulig lag?
 • Hvordan profilere i et lokallag i sosiale medier
 • På innsiden av det nye politihelikopteret
 • Klimaendringer og mer ekstremvær - hvordan påvirker det oss?

I tillegg har vi mange spennende workshops, som blant annet:

 • Hypotermiløftet – hvordan skal vi behandle nedkjølte pasienter?
 • Medisinsk simulering – realistisk trening for alle førstehjelpere
 • Nettbrett i felt – bli superbruker i SarTopo
 • SarTopo for operative ledere
 • Bruk av vakuummadrass og -spjelk
 • Idrettsskader for førstehjelpere
 • Hvordan stoppe store blødninger

Fullstendig program sendes ut når det er helt klart.

 

Praktisk info

Hvor og når: Quality Airport Hotel Gardermoen, 24.-26. april. Programmet starter med middag klokka 19:00 fredag kveld, og avsluttes med lunsj klokka 13:00 søndag.

Pris: 1.000,- (400,- ekstra per deltaker for enkeltrom for hele helga), pluss reisefordeling.

Flybilletter må bestilles senest 1. april for å bli med i reisefordelingen. Billetter bestilt etter 1. april må laget eller deltakeren dekke selv.

Påmeldingsfrist: 15. mars

Vi ønsker måtehold med alkohol under konferansen og ber derfor om at deltakere ikke har medbrakt alkohol.

 

Påmelding

Påmelding skjer via skjemaet under. Samtidig som du melder deg på konferansen, må du også velge hvilke workshops du ønsker å delta på. Vi har førstemann til mølla-prinsipp på workshopene (med unntak av hypotermiløftet) - det vil oppdateres fortløpende når de fylles opp. Sanitetsungdom har egne workshops, og mer info om hva disse inneholder kommer senere!

 

Mer info om workshopene:

Medisinsk simulering
med Merete Sætran og Øystein Skogvang

Har du lyst til å få spisset ferdighetene dine i håndtering av tidskritiske akuttmedisinske tilstander? Da er dette workshopen for deg. Her vil vi gjennomføre trening på akutt sykdom og skade. Bruk av levende markører og avansert teknologi gjør treningen realistisk og virkelighetsnær!

Merete og Øystein kommer fra Norsk Folkehjelp Harstad og har tatt fasilitator-kurs i regi av Norsk Folkehjelp. Med seg har de flere fasilitatorer fra lokallag rundt omkring i landet.

 

Hypotermiløftet - instruktøropplæring (husk å meld deg på både del 1 og del 2)
med Live Kummen

Gjennom prosjektet "Hypotermiløftet - fordi pasienten fortjener det" skal 55 lokallag få standardisert opplæring i behandling av hypotermi. Det følger også med et standard utstyrsoppsett til en verdi av ca. 10.000 kroner til hvert lokallag.

Lokallag som ønsker å delta i prosjektet må sende en KNF- eller SR-instruktør til denne workshopen. NGF-instruktører eller ressurspersoner i lokallaget kan også delta, men må i så fall godkjennes på forhånd. Instruktøren må delta på begge workshopene i prosjektet på fagkonferansen. Etter gjennomført opplæring kan dere ta konseptet videre og heve nivået på hypotermibehandling i eget lokallag.

Instruktører fra lokallag som ennå ikke er med i prosjektet vil bli prioritert.

Live er lege og tidligere leder av Norsk Folkehjelp Sanitet, i tillegg til prosjektleder for "Hypotermiløftet".

 

SarTopo for operative ledere
med Peter Harholt og Ivar Windju

SarTopo forenkler arbeidet med kart, teiger og spor for operativ leder og alle mannskaper. Med et moderne og mer intuitivt verktøy for søksplanlegging, vil både samarbeidet med mannskapene i felt, politiet og andre organisasjoner bli lettere. 

Denne workshopen gir deg innføring og en treningsøkt i det nye verktøyet, og et utgangspunkt for opplæring av andre mannskaper i lokallaget ditt. Workshopen er for operative ledere. Du trenger ikke ha erfaring med SarTopo fra tidligere for å delta. 

Peter og Ivar er operative ledere i hendholdsvis Norsk Folkehjelp Nesset og Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn. De sitter også i arbeidsgruppa som jobber med innføringen av SarTopo i Norsk Folkehjelp.

 

SarTopo: Superbrukerkurs for mannskaper
med Harald Wisløff og Tomas Muribø

Med SarTopo som nytt søksverktøy, blir nettbrettene enda enklere og mer effektive å bruke for søksmannskaper i felt. I denne workshopen blir du superbruker i SarTopo og kan lære opp andre mannskaper i laget ditt når du kommer hjem.

Du trenger nettbrett og noe erfaring med bruk av nettbrett i felt for å delta på denne workshopen, men du trenger ikke å ha erfaring med SarTopo fra tidligere.

Harald og Tomas er operative ledere i Norsk Folkehjelp Follo, og sitter i arbeidsgruppa som jobber med innføringen SarTopo i Norsk Folkehjelp.

 

Bruk av vakuummadrass og vakuumspjelk
med Lars Flatø Nessa

Hvordan bruker vi vakuummadrass- og spjelk for å klargjøre pasienter til overlevering til helsepersonell? For personer med traume- eller bruddskader kan vakuummadrass eller -spjelk være riktig behandling fram til ambulanse/luftambulanse kommer. I denne workshopen går vi gjennom både i praksis og teori hvordan vi bruker disse verktøyene riktig. 

Lars er redningsmann ved luftambulansen i Stavanger.

 

Idrettsskader
med Janicke Magnus

Denne workshopen har fokus på akutte idrettsskader og vurdering av disse, PRICE og enkle praktiske teknikker for kompresjon og tape. 

Janicke er fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi fra Norges Idrettshøgskole. Hun har flere års erfaring med idrettsskader fra Norsk Idrettsmedisinsk institutt (Nimi), samt som fysioterapeut for både fotball- og ishockeylag. 

 

Savnetkategori: Økt selvmordsrisiko (for mannskaper)
med Erlend Aarsæther

Denne workshopen blir en gjennomgang av fag, erfaringer og statistikk rundt kategorien økt selvmordsrisiko. For mange lokallag og mannskaper er dette en av de savnetkategoriene de jobber med oftest.

Workshopen er for mannskaper, men operative ledere kan også delta.

Erlend er nestleder i organisasjonsavdelingen i Norsk Folkehjelp og operativ leder i Follo. Han har også skrevet veilederen "Redningstjeneste og personer med økt selvmordsrisiko".

 

Bratt og glatt
med Vegard Standahl Olsen

Norsk Folkehjelp har fått 980.000,- av Stiftelsen DAM til å utvikle organisasjonens evne til å kunne søke etter og redde pasienter i bratt og krevende terreng. Prosjektet skal resultere i et metodesett, et undervisningsopplegg og en standard utstyrspakke.

Workshopen markerer starten på prosjektet og vil innebære en kombinasjon av drøfting av konseptet og aktuelle metoder.

Vegard er rådgiver i Norsk Folkehjelp og leder for bratt og glatt-prosjektet.

 

Hvordan stoppe store blødninger
med Tor Arne Espedal

Store blødninger kan være livstruende, og riktig teknikk for å stanse blødningen er helt avgjørende for å redde liv. Her lærer du hvordan du skal gjøre dette i praksis.

Tor Arne er tidligere paramedic med 17 års fartstid fra ambulansetjenesten, og har i tillegg bakgrunn fra Forsvaret.

 

Laglederkurs: Innspill til utdanningsplanen for grunnkurs ledelse
med Kenneth Brattli Molund og Kathrine Østbye

Utdanningsplan for grunnkurs ledelse (som forøvrig bytter navn til laglederkurs) er under revidering. Hvilke krav stiller du til en lagleder i søk? Hva skal denne utdanningen inneholde?

Her har du som mannskap mulighet til å komme med innspill til den nye utdanningen for lagledere.

Kenneth er leder i Norsk Folkehjelp Midt-Troms, instruktør og operativ leder. Kathrine er instruktør og operativ leder i Norsk Folkehjelp Lørenskog og vara til Sentralt Sanitetsutvalg.

 

Operativ leder-kurs: Innspill til utdanningsplanen for operativ ledelse
med Roger Bjerknes og Erlend Aarsæther

Norsk Folkehjelp skal utarbeide en strukturert opplæringsplan for lederkurs: operativ ledelse. Hva mener du at denne opplæringen skal inneholde?

Roger er nasjonal beredskapsleder og operativ leder i Norsk Folkehjelp Sande og Omegn. Erlend er nestleder i organisasjonsavdelingen i Norsk Folkehjelp og operativ leder i Follo.

 

Tjenesteplanlegging - store tjenester
Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Har du og laget ditt store tjenester som krever god planlegging og mye ressurser? Da er dette workshopen for deg.

Her vil du få tips og erfaringer fra et lag som har planlagt mange store tjenester, og du kan diskutere problemstillinger rundt temaet med de andre deltakerne på workshopen.

 

Gruppegodkjenning - veien videre
Vegard Eidissen Lindbæk

#kontinuerligtrening er blitt et kjent begrep i lokallagene og har lagt et grunnlag for økt aktivitet i lagene. Er gruppegodkjenning veien videre for Norsk Folkehjelp?

Denne workshopen vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med gruppegodkjenning. Hva skal en slik godkjenning være? Bli med å diskutere et viktig veivalg for den videre faglige utviklingen i Norsk Folkehjelp!

Vegard Eidissen Lindbæk fra Norsk Folkehjelp Midt-Troms er leder i Sentralt Sanitetsutvalg.

 

Fagkonferanse Sanitet 2020
10.02.2020 | Ida Kroksæter