Hjem Om oss

Om oss:

Sentralstyret

Sentralstyret 2019-2023

 

Styringsdokumenter

Vi er en medlemsstyrt organisasjon

Etikk

Antikorrupsjon og etiske standarder

Publikasjoner og grafisk profil

Appell, Resultatrapport og grafisk profil

Høringsuttalelser

Norsk Folkehjelps innspill til den politiske debatten

Hvem er vi?

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Arbeidet er organisert omkring fire hovedaktiviteter:

Verdigrunnlag: