Hjem Om oss Etikk Antikorrupsjon Varsle

Varsle

Norsk Folkehjelp har nulltolleranse for korrupsjon. Vi oppfordrer alle som har mistanke om korrupsjon eller andre brudd på våre retningslinjer om å varsle dette til oss. Ditt varsel vil gå direkte til internrevisor med kopi til arkiv. Vi behandler alle henvendelser konfidensielt, uavhengig av om du oppgir ditt navn eller ikke. Oppgir du navn og kontaktinformasjon gjør du det lettere for oss å følge opp henvendelsen.

 

Varsle om korrupsjon og kritikkverdige forhold