Hjem Om oss Etikk Etiske standarder Initiativ for Etisk Handel

Initiativ for Etisk Handel

Norsk Folkehjelp har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2002, og vi fortsetter vår innsats for å være en samfunnsansvarlig organisasjon ved å ha fokus på de etiske retningslinjer vi har forpliktet oss til å følge opp. Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring av egne ansatte, ved å ha fokus på arbeids- og miljøforhold i våre anskaffelsesprosesser samt ved å ha bred oppmerksomhet om behov for etisk handel i vårt arbeid både hjemme og utenlands.

Med en desentralisert funksjon for innkjøp fordelt over mange land er det fremdeles utfordringer i kartleggingen av vår leverandørkjede. Et viktig mål for oss er å skape diskusjon med våre leverandører om etiske forhold og hva vi gjensidig kan bidra med for å oppnå varige forbedringer i hele forsyningskjeden. Arbeidet må forankres internt i alle ledd av organisasjonen og i vår kontakt med leverandører, og det er på denne måten Norsk Folkehjelp vil bidra til en mer bærekraftig utvikling på sikt.

Vi ønsker også å bidra til en styrket forståelse og oppslutning om etisk handel gjennom å skape en bevissthet om de retningslinjer som er nedfelt av bl.a. FN, ILO og OECD. Dette gjør vi ved å ha fokus på etisk handel i både interne og eksterne fora, diskutere med leverandører og kontinuerlig vurdere risiko for brudd i de leveranseområdene hvor det kan være sannsynlig med etiske eller miljømessige utfordringer. Vi skal være tydelig som organisasjon på hvordan vi stiller krav eller bidrar med incentiver i egen leverandørkjede.

Arbeidet gjøres med utgangspunkt i IEHs etiske retningslinjer, og medlemskapet i IEH forplikter oss til årlig å rapportere om vårt arbeid med etisk handel til IEH.

Årsrapport 2018

Etisk handels årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Etisk handel årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Etisk handel årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Etisk handel årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Etisk handel årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Etisk handel årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Etisk handel årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Etisk handel årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Etisk handel årsrapport 2010