Hjem Personvernerklæring

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger for Norsk Folkehjelps nettsider og vår medlems- giverdatabase.

Personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn om våre registrerte (medlemmer, fastgivere, enkeltgivere), hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene, og hva de skal brukes til.

Alle har rett til å vite hvilken informasjon vi har om dem, hvordan den behandles og av hvem. Alle har dessuten lov til å få opplysninger rettet eller slettet dersom de ikke stemmer. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan man kan gå fram for å få innsyn i egne opplysninger.

Kontakt Norsk Folkehjelp:

Norsk Folkehjelp
Postadresse: Postboks 8844 Youngstorget, 0028 OSLO
Besøksadresse: Stortorvet 10 (Glasmagasinet), inngang fra Møllergata
E-post: sentralbord@npaid.org
Telefon: 22 03 77 00

Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?

Opplysninger om medlemmene

Norsk Folkehjelp ber i registreringsskjemaet om nødvendige personopplysninger for å kunne administrere forholdet til medlemmene, herunder korrekt oversikt over verv og gjennomgåtte kurs

Opplysninger om fastgivere

Norsk Folkehjelp ber i registreringsskjemaet om nødvendige personopplysninger for å kunne administrere forholdet til fastgivere, herunder interessefelt for utsending av rapporter og resultater og fødselsnummer for innrapportering til skattemyndighetene.

Opplysninger om enkeltgivere

Norsk Folkehjelp ber i registreringsskjemaet om nødvendige personopplysninger for å kunne administrere forholdet til givere, herunder interessefelt for utsending av rapporter og resultater og fødselsnummer for innrapportering til skattemyndighetene.

Opplysninger om kursdeltakere

Norsk Folkehjelp ber i krypterte påmeldingsskjemaer om nødvendige personopplysninger for å kunne avholde kurs og konferanser.

Hva slags personopplysninger blir behandlet?

Opplysninger om medlemmene

Informasjonen som behandles er navn, adresse, fødselsdato, kjønn, samt mobilnummer og epostadresse. I tillegg behandles medlemsid og passord for adgang til Mine sider. For å fakturingsformål behandles bank- og kredittkortinformasjon og betalingshistorikk.

Opplysninger om fastgivere

Informasjonen som behandles er navn, adresse, fødselsdato, kjønn, samt mobilnummer og epostadresse. I tillegg behandles giversid og passord for adgang til Mine sider. For å fakturingsformål behandles bank- og kredittkortinformasjon og betalingshistorikk.

Opplysninger om enkeltgivere

Informasjonen som behandles er navn, adresse, fødselsdato, kjønn, samt mobilnummer og epostadresse. I tillegg behandles giversid og passord for adgang til Mine sider. For å fakturingsformål behandles bank- og kredittkortinformasjon og betalingshistorikk.

Opplysninger om deltakere på sporadiske arrangementer med påmelding

Informasjonen som behandles er navn, fødselsdato, mobilnummer, epostadresse og lagstilhørighet.

Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysningene?

Norsk Folkehjelp registrerer og behandler nødvendig informasjon om de registrerte på bakgrunn av berettiget interesse i henhold til personvernforordningen.

Hvor henter vi opplysningene fra?

Vi behandler opplysningene som den registrerte oppgir når de melder seg inn som medlemmer, fastgivere, eller donerer penger til Norsk Folkehjelp.

Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Norsk Folkehjelp videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart for kommersielt bruk.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Personopplysningene oppbevares i Medlems- og giverdatabasen så lenge personen har et forhold til Norsk Folkehjelp. Giveropplysninger som mellomlagres i nettplattformen EzPublish slettes automatisk etter 60 dager. Deltakerlister for kurs og konferanser slettes automatisk etter 15 måneder.

Rett til innsyn og retting

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss / be om å bli slettet fra våre registre. Du kan sende oss en e-post til: giver@npaid.org eller ta kontakt med oss på telefon 22 03 77 00.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:   www.datatilsynet.no .

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt oss på telefon 22 03 77 00 eller sende e-post til giver@npaid.org. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:  www.datatilsynet.no .

 

 Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som folkehjelp.no. Her finner du informasjon om vår bruk av informasjonskapsler/cookies.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser  - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Nettsidene

Nettsidene bruker informasjonskapselen eZSESSID, som brukes for å kommunisere med medlems- og giverdatabasen dersom en bruker logger inn eller donerer penger.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.
Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.
Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Google Analytics er satt til å automatisk slette sesjoner etter 64 dager.