Hjem Personvernerklæring for besøkende

Personvernerklæring for besøkende

Norsk Folkehjelps personvernerklæring for besøkende

Norsk Folkehjelp registrerer og behandler dine personopplysninger i forbindelse med besøk til vårt hovedkontor i Stortorvet 10, Oslo. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Norsk Folkehjelp er behandlingsansvarlig
Norsk Folkehjelp ved generalsekretær er ansvarlig for behandling av personopplysningene.

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det følgende er typiske opplysninger vi registerer om deg:

  • Ditt navn og hvem du representerer
  • Når du ankommer og forlater lokalene våre

Opplysningene som blir gitt og/eller samlet inn vil være tilgjengelige for resepsjonsfunksjonen og sikkerhetsansvarlige i organisasjonen i henhold til gjeldende Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Bruk av Norsk Folkehjelps virksomhetssystemer vil generere ulike typer logger. Disse kan for eksempel gi informasjon om når du bruker vårt gjestenettverk og hvilke nettsider du har besøkt via dette nettverket.

Våre kontorlokaler på Stortorvet er eid av KLP Eiendom. De beskriver personvern for besøkende til eiendommen på sine nettsider. Vi gjør oppmerksom på at det benyttes kameraovervåkning for å ivareta sikkerheten i bygget. Kameraovervåkningen brukes for å forebygge straffbare handlinger som hærverk, innbrudd, og tyveri, og er godt merket.

Formål med behandlingen
Nedenfor angis de mest sentrale formålene som personopplysningene dine brukes til. Det rettslige grunnlaget er at vi har en berettiget interesse i behandlingen som overstiger eventuell personvernmessig ulempe for deg. 

  • Vi trenger å sikre virksomhetens systemer og lokaler, og trygge sikkerheten på arbeidsplassen, og benytter logginformasjon fra resepsjonen og adgangskontrollsystemer til dette.
  • Vi trenger å oppfylle våre forpliktelser overfor gårdeier mtp. oversikt over hvem som til enhver tid oppholder seg i våre kontorlokaler.

Opplysninger utnyttes verken kommersielt eller på annen måte til annet enn beskrevet formål. Opplysningene deles heller ikke med andre parter.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge det er nødvendig.

Vi vil uansett lagre opplysningene der det oppstår et særlig behov, for eksempel ved uønskede hendelser i våre lokaler, brann eller situasjoner som medfører behov for evakuering og sikring av ansatte, besøkende og/eller lokalene.
Dine rettigheter
Du kan be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og du har rett til å be om innsyn. Dersom dine personopplysninger ikke er korrekte, har du rett til å få dem korrigert. Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve slik sletting utført om vi ikke på eget initiativ har sørget for dette.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter kan du henvende deg til oss, se kontaktinformasjon nederst, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig og normalt innen 30 dager.

Dersom du mener at Norsk Folkehjelp behandler dine personopplysninger på feil eller uten rettslig grunnlag kan du klage til Datatilsynet. Vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi kan bidra til å oppklare eventuelle misforståelser.

Kontakt ved forespørsel om sletting av opplysninger samt øvrige spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger.

Norsk Folkehjelp

Postadresse: Postboks 8844 Youngstorget, 0028 OSLO

Besøksadresse: Stortorget 10 (Glasmagasinet), inngang fra Møllergata
E-post: sentralbord@npaid.org

Telefon: 22 03 77 00