Hjem Sanitetsungdom Frifond

Frifond

Frifond

Frifond 2019

Det lyses med dette ut Frifondmidler til bruk for lokal ungdomsaktivitet. Norsk Folkehjelp har mottatt kr 704 346 ,- som skal fordeles på alle lag som oppfyller kravene om frifondstøtte og som sender inn søknadsskjema innen tidsfristen.

Hva er Frifond?
Frifondmidler er penger Norsk Folkehjelp får fra Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner til å gjennomføre ungdomsaktiviteter lokalt. Alle lag som har ungdomsaktivitet innenfor Sanitetsungdom eller Solidaritetsungdom, eller ønsker å starte en slik ungdomsaktivitet, kan søke.

Ønsker dere å starte et lokalt prosjekt eller arrangere en aktivitet, kan dere søke om støtte på inntil 20.000 kroner pr lag/gruppe.
Hva kan du søke midler til?
Under finner du informasjon om hva dere kan søke til, kriteriene for å få utbetalt midlene og elektronisk søknadsskjema. 

Eksempler på støtteberettigede aktiviteter for lag:

  • Kurs i ungdomsgruppa/ungdomslaget: for eksempel Ungdom Kan-kurs eller førstehjelpskurs
  • Hytteturer
  • Diverse utstyr til bruk for å skape/styrke ungdomsaktivitet
  • Dekke egenandel på kurs eller konferanser for ungdomsmedlemmer
  • Temamøter
  • Verveaktiviteter
  • Oppstart av ungdomsaktivitet i laget

Les mer i retningslinjene for Frifond.

Frister og behandlingstid
Søknadsfrist for Frifond er 1. oktober 2019.
Siste frist for rapportering av midler for 2018 er 15.september 2019.

Alle lag som mottok Frifond i 2018 må levere rapport, før ny søknad kan behandles. Alle søknader behandles innen to uker etter søknadsfristen.

 

Spørsmål sendes per e-post til:
frifond@npaid.org

eller direkte til en av våre ansatte på ungdom:

Solidaritetsungdom:

Mari S. Holan
e-post marish@npaid.orgmob: 915 54 054

Sanitetsungdom:
Espen Brekke
e-post: espenb@npaid.orgmob: 971 70 468

 

Retningslinjer

Retningslinjer frifond 2019

Fyll ut skjema

Frifond søknad 2019
Informasjon om søknaden

Rapportskjema

Frifond rapport 2018
Økonomisk støtte (tall)
Ubrukte midler skal betales tilbake til konto 1503 18 47793 og merkes med «frifond 2018 restmidler
Skriftlig rapport
Bekreftelse på gjennomføring