Hjem Solidaritetsungdom Nyheter Bli med til Chile på møte om eksplosive våpen i byer

Bli med til Chile på møte om eksplosive våpen i byer

Foto: Mohamed Al-Zanon

Vil du reise til Chile og representere Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i regionalt møte om EWIPA (Explosive weapons in populated areas)?

I fjor arrangerte HI/ INEW (organisasjonen Humanity and Inclusion og nettverket International Network on Explosive Weapons) et regionalt møte i Afrika for å få afrikanske stater til å engasjere seg mot EWIPA. Møtet resulterte i et dokument hvor 19 stater sa at de mener vi trenger sterkere arbeid mot EWIPA

Nå organiseres et lignende møte for Latin-Amerika og målet er å samle andre stater enn de som snakker om tema til vanlig, og skape større engasjement og press for framgang på området.

Mer om møtet i Maputo her:

http://blog.handicap-international.org/influenceandethics/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/Regional-Meeting-EWIPA-Maputo-Draft-Summary-EN.pdf

Møtet i Chile, Santiago er fra 4-7 desember 2018, men dere vil antakeligvis ikke delta alle dager.

Vil du søke om å bli med?

Vi skal sende to engasjerte Solidaritetsungdommer til å bli med på møtet i Chile. Dere skal representere Solidaritetsungdom, og innhente kunnskap som skal brukes i Solidaritetsungdoms videre påvirkningsarbeid innenfor EWIPA.  Dere vil reise sammen med ansatte fra Norsk Folkehjelps humanitære nedrustnings-avdeling. Det er ikke nødvendig med inngående kjennskap til EWIPA på forhånd, dere vil bli briefet før avreise.

Kriterier

  • Være medlem av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
  • Være over 18 år
  • Snakke engelsk (Spansk er en fordel men ikke et krav)
  • Kunne følge opp sosiale medier/blogg under turen
  • Bidra inn i EWIPA-satsingen til Solidaritetsungdom i etterkant av turen, for eksempel innen faglig støtte, kampanjeutvikling mm

Send mail med din søknad til marish@npaid.org innen 11 november.

24.10.2018