Hjem Støtt oss Enkeltgave Minne- og testamentariske gaver

Minne- og testamentariske gaver

Minne- og testamentariske gaver

Minnegave:

Å gi en minnegave til Norsk Folkehjelp er en fin måte å hedre minnet til en venn eller slektning som er gått bort. Samtidig støtter du folk ute i verden i deres kamp for en minefri verden og for en mer demokratisk og rettferdig hverdag. Norsk Folkehjelp samarbeider med partnere i over 30 land.

Minnegaver er et alternativ til en blomsterhilsen og Norsk Folkehjelp er svært glad for at mange viser oss den tillit å formidle slike gaver. Vi vil sørge for at gavene blir brukt der det til enhver tid er størst behov.

I etterkant av bisettelsen vil pårørende motta et takkebrev med oversikt over alle som har gitt minnegaver, samt totalsummen som har kommet inn. Hvis det er ønskelig setter vi inn en takkeannonse i lokalavisen.

Det er viktig at du merker innbetalingen (uansett om du bruker nettbank eller giro gjøres dette i fritekstfeltet) med:

  • Navn på hvem gaven er fra
  • Navn på avdøde
  • Navn på pårørende

Benytt kontonummer 1503 18 47823

 

Testamentarisk gave:

Ved å tilgodese Norsk Folkehjelp i ditt testament, viser du solidaritet med folk som daglig kjemper for at verden skal bli et bedre sted å leve. 

Norsk Folkehjelp har jobbet for en mer rettferdig verden siden 1939. Sammen med folk i både Norge og over 30 land internasjonalt arbeider vi for at verden skal bli minefri, være mer demokratisk rettferdig og for at folk ikke skal bli diskriminert enten for sin hudfarge, religion eller politisk overbevisning.

En testamentarisk gave til Norsk Folkehjelp er fritatt fra arveavgiften slik at hele gaven vil komme formålet til gode.

Man kan testamentere bort så vel løsøre og fast eiendom, som penger og verdipapirer til Norsk Folkehjelp. En slik gave gis ved at du setter opp et testament. Det er den eneste måten du kan sikre at dine eiendeler fordeles slik du vil dersom du ikke ønsker at alt skal gå til dine arvinger etter loven, eller staten.

Å sette opp et testament er ikke så vanskelig, men det krever at du følger noen regler. Dersom du ønsker hjelp tilbyr Norsk Folkehjelp advokatbistand som kan bistå med å sette opp et testament.

Testamentariske gaver betyr svært mye for oss. Både fordi de uttrykker en sterk tillit til det arbeidet vi gjør og fordi gaven bidrar til at arbeidet vår kan fortsette.

Ifølge tidsskriftet ”Kapital” er Norsk Folkehjelp den hjelpeorganisasjonen som bruker støtten vi mottar mest effektivt (Kapital 1/2010). Vi vil forvalte din testament på en måte som gjør at den vil være med å forandre verden til et bedre og mer rettferdig sted.

Ta kontakt med Norsk Folkehjelp v/Are Stranden på telefon 22 03 77 00 eller send en e-post til: are.stranden@folkehjelp.no