Hjem Støtt oss Fastgiver Minerydding

Minerydding

En helhetlig tilnærming

Norsk Folkehjelps program for humanitær nedrustning er en helhetlig tilnærming til våpenrelaterte trusler og humanitære konsekvenser av væpnet vold.

 

I 25 år har Norsk Folkehjelp arbeidet med å finne og ødelegge miner og andre eksplosive rester etter krig og konflikt. Vi begynte med å rydde miner, men så snart at blindgjengere fra klasebomber var et like stort, om ikke større, problem mange steder. Vi ble også overbevist om at disse våpnene måtte forbys, og engasjerte oss i arbeidet med å få på plass internasjonale forbud mot miner og klasebomber.

Men miner og klasevåpen er bare noen av de våpenrelaterte truslene verden står overfor. Giftig avfall etter krig, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot menneskers liv og helse og mot miljøet. Norsk Folkehjelp har i dag en helhetlig tilnærming til konsekvensene av væpnet vold, og har identifisert følgende områder hvor vi med vår kompetanse kan bidra til å gjøre verden til et tryggere sted: 

  • Miner og eksplosive krigsetterlatenskaper
  • Eksplosive våpen i befolkede områder
  • Farlig og usikker lagring av våpen og ammunisjon
  • Overskuddsvåpen og -ammunisjon
  • Giftige krigsetterlatenskaper
  • Kjernefysiske våpen

Nyheter:

Oljefondet fortsetter å investere i atomvåpen

Mens norske finansinstitusjoner snur ryggen til atomvåpenindustrien, pøser Oljefondet fortsatt offentlige sparekroner inn i masseødelegge...
07.06.2019 | Ingebjørg Sørenes

Massiv støtte til atomvåpenforbud i befolkningen

78 prosent av den norske befolkningen mener Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Det viser en ny spørreundersøkelse so...
03.04.2019 |