Miner og våpen
Hjem Ungdom
Foto:Atsuko Otsuka

Solidaritet og Sanitet

Ungdom i Norsk Folkehjelp engasjerer seg i de to aktivitetsområdene - solidaritet og sanitet.

Les mer om Solidaritet og Sanitet

Sanitetsungdom

test

Sanitetsungdom

Vi har aktivitet rettet mot hovedområdene: Førstehjelp - Redningstjeneste - Friluftsliv.
Målgruppen er fra 13 - 21 år. Ved fylte 18 år, og bestått opplæring, kan en delta som redningsmannskap i sanitetsgruppene.

Les mer om Sanitetsungdom

Solidaritetsungdom

test

Solidaritetsungdom

Folk forandrer verden gjennom kampen for et fritt og inkluderende samfunn, der makt og ressurser er rettferdig fordelt, menneskeverdet står i sentrum og fordommer konfronteres.

Les mer om Solidaritetsungdom

Engasjer deg!

test

Engasjer deg!

Jobb for rettferdig fordeling av makt og ressurser eller vern om liv og helse.

Les mer om Engasjer deg!