Hjem Ungdom Solidaritetsungdom Solidaritetsungdom
Antirasisme

Antirasisme

Det skal være takhøyde i den politiske debatten i Norge, men det skal aldri være likegyldighet. Løgner må møtes med kunnskap, og likegyldighet må møtes med engasjement.

Les mer om Antirasisme

Internasjonal solidaritet

Internasjonal solidaritet

Internasjonal solidaritet

Reelle demokratier, der folket bestemmer over sine ledere, er det beste hinder mot overgrep på egen befolkning. 

Les mer om Internasjonal solidaritet

Asyl og integerering

Asyl og integerering

Asyl og integerering

Det er ikke kriminelt å søke om asyl, men en menneskerett, og Norge har ansvar for å gjøre asylinstituttet mer tilgjengelig.

Les mer om Asyl og integerering

Solidaritetsungdom

Solidaritetsungdom

Solidaritetsungdom

Folk forandrer verden gjennom kampen for et fritt og inkluderende samfunn, der makt og ressurser er rettferdig fordelt, menneskeverdet står i sentrum og fordommer konfronteres.

Les mer om Solidaritetsungdom