Hjem Vårt arbeid

Vårt arbeid

Norsk Folkehjelp driver handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. Engasjementet er samlet omkring to strategiske områder: Rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse 

Utviklingssamarbeid

Norsk Folkehjelp har en politisk tilnærming til utvikling, og vi mener det avgjørende spørsmålet er hvordan ressursene kontrolleres og fordeles. I partnerskap med lokale organisasjoner arbeider vi for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser verden over.

Humanitær nedrustning

Miner og klasevåpen er bare noen av våpenproblemene verden står overfor. Giftig avfall, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot mennesker og miljø. Norsk Folkehjelps program for humanitær nedrustning arbeider helhetlig med våpenrelaterte trusler.

Redningstjeneste og førstehjelp

Når noen går seg bort eller kommer til skade i fjellet, er det frivillige som rykker ut for å hjelpe. Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige redningsmannskaper i beredskap for samfunnet.

Samfunnspolitisk arbeid

Norsk Folkehjelp har flere metoder og verktøy for å bekjempe rasisme og forhindre utenforskap i det norske samfunnet.

Solidaritetsungdom

Folk forandrer verden gjennom kampen for et fritt og inkluderende samfunn, der makt og ressurser er rettferdig fordelt, menneskeverdet står i sentrum og fordommer konfronteres.

Land vi jobber i:

contentMap2

Norsk Folkehjelp har aktiviteter i mer enn 30 land rundt om i verden. Vårt internasjonale arbeid fokuserer på langsiktig utviklingssamarbeid og humanitær nedrustning.

Lokallag og regioner:

kart mørk grønn

Kontaktinfo og oversikt over alle Norsk Folkehjelps lokallag.

Slik kan du bidra:

Det er enkelt og gøy å starte din egen innsamling! Alle kan gjøre det: privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Bli med – START NÅ!

Blogger:

På tide å takle ulikhet

Tidligere denne uka lanserte Oxfam rapporten «An economy for the 99 percent». Sett fra Sør-Afrika, som troner høyt oppe på ulikhetsstigen, kunne ik...
20.01.2017
Trygve Augestad
Trygve Augestad

Regiondirektør i Sørlige Afrika

Kan vi slutte å snakke om sivilsamfunn?

- Refleksjoner etter Norad-konferansen Fredag hadde Norad sin store årlige konferanse om norsk bistand. I år hadde de valgt sivilt samfunn som...
13.12.2016
Kathrine Raadim
Kathrine Raadim

Kathrine Raadim er leder for enhet utland i Norsk Folkehjelp.

Folkehjelpsbloggen

Her finner du innlegg som handler om Norsk Folkehjelps arbeid over hele verden, om våre partneres arbeid og om livet på utekontorene våre.

Våre bloggere:

Sosial nyhetsstrøm: