Hjem Vårt arbeid

Vårt arbeid

Norsk Folkehjelp driver handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. Engasjementet er samlet omkring to strategiske områder: Rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse 

Utviklingssamarbeid

Norsk Folkehjelp har en politisk tilnærming til utvikling, og vi mener det avgjørende spørsmålet er hvordan ressursene kontrolleres og fordeles. I partnerskap med lokale organisasjoner arbeider vi for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser verden over.

Humanitær nedrustning

Miner og klasevåpen er bare noen av våpenproblemene verden står overfor. Giftig avfall, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot mennesker og miljø. Norsk Folkehjelps program for humanitær nedrustning arbeider helhetlig med våpenrelaterte trusler.

Redningstjeneste og førstehjelp

Når noen går seg bort eller kommer til skade i fjellet, er det frivillige som rykker ut for å hjelpe. Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige redningsmannskaper i beredskap for samfunnet.

Flyktning og inkludering

Norsk Folkehjelp har flere metoder og verktøy for å bekjempe rasisme og forhindre utenforskap i det norske samfunnet.

Solidaritetsungdom

Folk forandrer verden gjennom kampen for et fritt og inkluderende samfunn, der makt og ressurser er rettferdig fordelt, menneskeverdet står i sentrum og fordommer konfronteres.

Land vi jobber i:

contentMap2

Norsk Folkehjelp har aktiviteter i mer enn 30 land rundt om i verden. Vårt internasjonale arbeid fokuserer på langsiktig utviklingssamarbeid og humanitær nedrustning.

Lokallag og regioner:

kart mørk grønn

Kontaktinfo og oversikt over alle Norsk Folkehjelps lokallag.

Slik kan du bidra:

Det er enkelt og gøy å starte din egen innsamling! Alle kan gjøre det: privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Bli med – START NÅ!

Blogger:

Arbeiderpartiet og FNs arbeid for å forby atomvåpen

FN-forhandlingene om en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen er et direkte resultat av den handlekraft Arbeiderpartiet utviste i regjering. Om...
21.04.2017
Henriette Killi Westhrin
Henriette Killi Westhrin

Henriette Killi Westhrin er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Forbudet formes

Man må klype seg selv litt i armen her man sitter i konferanserom 4 i FN-bygget. Etter flere år med debatt om hvorvidt atomvåpen bør forbys eller i...
31.03.2017
Grethe Østern
Grethe Østern

Grethe Østern er våpenpolitisk leder i Norsk Folkehjelp

Folkehjelpsbloggen

Her finner du innlegg som handler om Norsk Folkehjelps arbeid over hele verden, om våre partneres arbeid og om livet på utekontorene våre.

Våre bloggere:

Sosial nyhetsstrøm: