Hjem Vårt arbeid

Vårt arbeid

Norsk Folkehjelp driver handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. Engasjementet er samlet omkring to strategiske områder: Rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse 

Utviklingssamarbeid

Norsk Folkehjelp har en politisk tilnærming til utvikling, og vi mener det avgjørende spørsmålet er hvordan ressursene kontrolleres og fordeles. I partnerskap med lokale organisasjoner arbeider vi for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser verden over.

Mine- og eksplosivrydding

Miner og klasevåpen er bare noen av våpenproblemene verden står overfor. Giftig avfall, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot mennesker og miljø. Norsk Folkehjelps program for Mine- og eksplosivrydding arbeider helhetlig med våpenrelaterte trusler.

Redningstjeneste og førstehjelp

Når noen går seg bort eller kommer til skade i fjellet, er det frivillige som rykker ut for å hjelpe. Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige redningsmannskaper som står i beredskap for samfunnet.

Solidaritetsungdom

Folk forandrer verden gjennom kampen for et inkluderende samfunn, der makt og ressurser er rettferdig fordelt, menneskeverdet står i sentrum og fordommer konfronteres.

Sanitetsungdom

I Sanitetsungdom kan unge mellom 13 og 21 år lære seg førstehjelp, redning og delta i spennende og morsomme friluftsaktiviteter.

Engasjér deg!

BLI MEDLEM

Vil du engasjere deg i redningstjeneste, antirasistisk arbeid eller internasjonal solidaritet?

Gi månedlig

Gi et fast beløp per måned

200 kroner er minstebeløp

  • 200 kr
  • 500 kr
  • 800 kr
  • 1000 kr
  • Annet beløp

Start en innsamling

Privatpersoner, bedrifter og organisasjoner kan støtte en innsamling eller starte en egen. Det er også mulig å utfordre andre. Det er enkelt og gøy!