Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak

Asylmottak

Norsk Folkehjelp driver i dag 3 asylmottak.

Asylmottak

Asylmottak skal først og fremst være et godt og trygt bosted for mennesker på flukt.

Mottak vil normalt være det første stedet asylsøkere opplever en viss trygghet og stabilitet etter flukten. For Norsk Folkehjelp er det en del av vårt humanitære arbeid i Norge, å ta imot mennesker på flukt på en verdig måte.

Vi mener at dagens mottakstilbud er forsvarlig, men det er ikke godt nok i forhold til de ambisjonene man bør ha for å tilrettelegge for en mest mulig normal livssituasjon for mennesker på flukt.

Vi legger erfaringene vi opparbeider oss fra å drive mottak til grunn for vårt asylpolitiske arbeid for asylsøkere og flyktninger.

Nyheter fra asylmottak:

En mulighet til å se Norge

100 nordmenn får mulighet til å vise sine favorittsteder til 100 personer som er nye i Norge når Nettbuss kjører igang #VisMegNorge.
21.06.2017 |

– Frykter hel-kommersiell asyldrift

I strid med Stortingets ønske utraderes ideelle aktører fra drift av asylmottak. – Vi er bekymret for hvem som skal tale beboernes sak ut...
25.04.2017 | Pressemelding

– Vi har ikke råd til diskriminering

Forskere og politikere har pekt på at veien til integrering går gjennom å satse på kvalifisering og økt kompetanse.  Men hva hjelper...
21.03.2017 |

Ideelle aktører utraderes i asyldrifta

Regjeringen utraderer ideelle aktører innen drift av asylmottak, stikk i strid med sin egen integreringsmelding og tidligere signaler om...
21.02.2017 | Pressemelding

Kongelig besøk på mottaket

Kronprinsparet lot seg imponere av både beboere og ansatte da de besøkte Torshov transittmottak denne uka.
16.02.2017 | Hilde Sofie Pettersen

Født og oppvokst på asylmottak

Selv et barn som er født i Norge kan måtte tilbringe hele barndommen på asylmottak. Norsk Folkehjelp og NOAS etterlyser hensynet til barn...
01.02.2017 | Hilde Sofie Pettersen