Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Asylsøkere sertifisert som førstehjelpere

Asylsøkere sertifisert som førstehjelpere

For første gang i Norsk Folkehjelp sin 75 års lange historie har 2 beboere ved et asylmottak blitt sertifisert som førstehjelpere

Abineya og Yonatan fra Dikemark har gjennomgått kurset på norsk, og blitt sertifisert til å bære uniform og utøve førstehjelp for viderekomne for Norsk Folkehjelp. Flere beboere har tidligere deltatt på begynnerkurs og deltatt som sanitetskorps i ulike idrettsarrangementer, men det er først nå beboere har tatt det videregående sertifiseringskurset. Det er positivt at flyktninger som har søkt tilflukt i Norge på denne måten kan gi noe tilbake til samfunnet ved å bidra til redde liv og helse. Dette er et godt eksempel på hva som kan komme ut av samarbeid mellom lokallagene og mottakene. 

14.01.2016 | Arne Adolfsen