Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Dikemark fikk besøk fra Slottet

Dikemark fikk besøk fra Slottet

Kronprinsparet besøkte Dikemark for å takke alle frivillige i Norge som engasjerer seg for flyktningene

Mellom 30 og 40 frivillige, blant dem også frivillige beboere, hadde møtt opp for å ta i mot kronprinsparet da de ankom mottaket kl. 15.30 tirsdag ettermiddag. Mottaksleder, leder av Samarbeidsrådet og Ungdommens Røde Kors ønsket velkommen.

Kronprinsparet fikk høre fra de frivillige hvorfor de engesjerer seg for flyktninger og hva dette engasjementet gir dem. Håvard fra Risenga ungdomsskole satte ord på det da han fortalte kronprinsparet at det gir ham og hans medelever glede å tilføre barna på mottaket aktiviteter hver uke og at han ser at barna gleder seg over aktivitetene

Kronprinsparet fikk også oppleve den store bredden av frivillige initiativ som finnes på Dikemark.

- Lokallaget til Norsk Folkehjelp har flere aktiviteter og initiativ, som svømmeopplæring for kvinner, musikkundervisning, sanitetsoppdrag og kursing i tillegg til at de henter gratis mat på Kiwi Heggedal flere ganger i uken

- Ungdommens Røde Kors, Risenga og Borgen ungdomsskoler kommer til mottaket en gang i uken for leke med barna

- Homestart jobber med familier som har behov for hjelp i en overgangsperiode

- Norges Røde Kors har frivillige psykologer hver uke som har gruppesamtaler med beboere som ønsker det

- Refugess... som avhjelper mottaket med sortering av donasjoner og andre praktiske oppgaver

- Naboer underviser beboere i norsk og engelsk hver uke.

- "Dikemarks venner" ønsker at beboere skal få en best mulig hverdag i tråd med Asker kommunes visjon om Åpenhet, Troverdighet og Gjensidig respekt

- Alle beboere som jobber frivillig hver dag for å skape en best mulig situasjon 

Kronprinspaeret fikk også møte representanter fra mottaket som fortalte dem om livet som asylsøker, om botiden, ventetiden og hva de fyller dagene med. Kronprinsparet ble imponert over å høre at flere av beboerne er blitt sertifisert som sanitetspersonell fra og at de allerede har hatt over 50 oppdrag i regi av lokallaget

Helt til slutt deltok kronprinsparet i kreativ pepperkake workhop med barn, foreldre og frivillige skoleelever i regi av kunstner og frivillig iniativtaker Tone Dietrichson fra Asker

Takk til alle frivillige, beboere, ansatte, politi og Norges Røde Kors for et godt samarbeid og for et vellykket arrangement!

Foto: Tore Beito

16.12.2015 | Arne Adolfsen