Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Dikemark Informerte beboere om forebyggende tannhelsestell

Informerte beboere om forebyggende tannhelsestell

Dikemark deltok høsten 2014 i en større forskningsprosjekt som undersøkte tannhelsen til asylsøkere. I den forbindelse ble Fornebu tannklinikk invitert til Dikemark 

Dikemark har høsten 2014 deltatt i en forskningsundersøkelse som har undersøkt tannhelsen til asylsøkere over 18 år med opphold i Norge. Undersøkelsen viser så langt at det er behov for forebyggende tiltak blant asylsøkere i Norge. I den forbindelse besøkte Fornebu tannklinikk mottaket og informerte om forebyggende tannhelsestell, kosthold, fluor og de vanligste munnhulesykdommene, som tannkjøttbetennelse osv. 

Tannpleier Ingri-Mari Mathiassen og tannpleierstudent Isak Dahle møtte opp på mottaket med visuelt utstyr og tegnet og forklarte på tavlen til nysgjerrige barnefamilier. Det ble også instruert i tannpuss og bruk av tanntråd. Tannpleierne forteller at det er viktig at foreldrene hjelper barna med å pusse tennene frem til fylte 10 år fordi barna ennå ikke har utviklet tilstrekkelig finmotorikk til å utføre optimal tannpuss på alle tennenes flater. Etter fylte 10 år vil barna etter hvert bli mer selvstendige med tannpussen.

Mathiassen bekrefter at det ofte kommer pasienter fra statlige mottak med akutte tannplager til den offentlige tannhelsetjenesten. Hun sier at statistikk også viser at det er dårligere helsestell blant innvandrere i Norge. Men det er viktig å understreke at det også er individuelle forskjeller her.

- Det er viktig at mottakene tilegner seg kunnskap om dette, og tilrettelegger for basale hygienerutiner, forteller Mathiassen. Det finnes visuelle metoder som kan brukes til å tegne og forklare, spesielt barn eller der det er språklige utfordringer. Vi vet at mennesker fra andre kulturer spiser mye sunt som grønnsaker og fisk. Men vi registrerer også at en del carigion kost som fører til caries, avslutter hun.  

  

09.04.2015 | Arne Adolfsen