Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Dikemark Vår frivillige mann Johannes

Vår frivillige mann Johannes

Johannes (73) har mangeårig bakgrunn fra Sivilforsvaret og FN, og nå jobber han som frivillig på Dikemark

På mottaket vårt er vi så heldig å ha frivillige medhjelpere som bidrar til trivsel og aktiviteter for beboere. Johannes Antonsen (73) er en av dem. Han kommer hver mandag, onsdag og fredag morgen for å hente gratis mat fra Kiwi Heggedal. Han kjører unge beboere til Kiwi som henter gratis mat. Maten blir tilberedt av en egen matgruppe, og alle beboere blir bedt på varm middag. Dette styrker fellesskapet. Et slikt kvalitetstiltak ville vært mulig uten frivillig innsats. Johannes forteller at han svarte ja med en gang han fikk spørsmålet fra lokallaget om å jobbe frivillig på Dikemark. Johannes jobbet som miljøarbeider i avdelingen for enslige mindreårige på Dikemark for et år tid siden og gjorde en veldig seriøs innsats. Vi ble derfor veldig glade for å få muligheten til å samarbeide med ham igjen. Han forteller at han er vant til dugnadsarbeid fra barnsben av og at dette nok har bidratt til at han stiller opp for andre. Han anbefaler andre til også å stille opp som frivillig på mottak. Her blir man fort kjent med beboerne, sier han.

Johannes har mangeårig bakgrunn fra Sivilforsvaret som offiser. Der har han blant annet jobbet som frivillig med Vivillekene i 35 år. Det er først de siste 5-6 årene at han har vært medlem av Norsk Folkehjelps lokallag i Asker og Bærum. Han forteller at han tok førstehjelpskurs allerede så tidlig som i 1956. Johannes har også vært FN soldat i Kongo, der han fraktet lege og sanitetssersjant som ytte medisinsk hjelp til syke mennesker. I tiden han var i Kongo lærte han også swahili, et språk han har fått mulighet til å bruke med beboere på mottaket! Johannes har også status som veteransoldat, og da Fredens Hus ble åpnet i Oslo, sto han æresvakt sammen med andre veteransoldater fra FN.

Ansatte og beboere er veldig takknemlig for innsatsen som Johannes bidrar med, og det er ekstra inspirerende å samarbeide med en mann som har så mange kunnskaper og relevante erfaringer som ham.

 

09.04.2015 | Arne Adolfsen