Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Haslemoen transittmottak Asylbarn til Glomdalsmuseet

Asylbarn til Glomdalsmuseet

Anno museum og Haslemoen avlastningstransitt har i sommer innledet et samarbeid.

Mottakets barn inviteres til museet.

Anno museum og Haslemoen avlastningstransitt har i sommer innledet et samarbeid.

Mottakets barn inviteres til museet.

I juni besøkte barna Skog muséet og onsdag 13. juli skal vi til Glomdalsmuséet.

  • Dette er en viktig adspredelse og gode opplevelser for barna.

    Vi har blitt tatt veldig godt imot på skog museet og gleder oss til onsdagen på Glomdalsmuséet.

For barn som har vært på flukt og nå er i en ventefase er det særdeles verdifullt med opplevelser utenom mottaket.

15.09.2016 | Ola Cato Lie