Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Haslemoen transittmottak Dialog gir tillit i lokalsamfunnet

Dialog gir tillit i lokalsamfunnet

Tillit er ikke noe man kan kreve, men noe man må fortjene. Det vet vi på Hvalsmoen transittmottak.

Denne kronikken sto først på trykk i Ringerikes Blad.

Hvalsmoen transittmottak er et mottak med plass til 450 beboere. Mottaket er et av Norges største og er et sted hvor asylsøkerne kommer til når de kommer til Norge. På Hvalsmoen skal de oppholde seg i noen uker inntil de reiser videre - enten til ordinære mottak, eller skal returneres til hjemlandet eller dublinlandet.  Gjennomstrømningen av mennesker som er innom systemet på Hvalsmoen er betydelig. Mottaket kan i løpet av en dag motta opptil 60 nye mennesker, og tilsvarende antall avreiser neste dag. I løpet av en uke vil hundrevis av personer gå inn og ut av systemet. I løpet av et år – tusenvis. Når mottaket opplever at det stjeles 35 sykler i løpet av et år, er ikke dette et høyt tall, men det er likevel 35 sykler for mye.

Det er ikke akseptert at beboerne på Hvalsmoen stjeler og det er noe mottaket slår hardt ned på. Muligens må informasjonen på dette området justeres og bli enda tydeligere.  Mottaket opplever dessverre at beboere stjeler på lik linje med befolkningen for øvrig. Det er null-toleranse for tyveri og andre kriminelle handlinger på mottaket. Dette er noe vi jobber bevisst med hver eneste dag – nettopp for å forebygge. Informasjonen kan aldri bli god nok.

Heldigvis er ringeriksregionen et raust samfunn. Jeg opplever mye engasjement og initiativ. Som mottaksleder får jeg ukentlige henvendelser fra enkeltpersoner som ønsker å bidra på sin måte. Dette er noe jeg setter umåtelig stor pris på. Jeg er overveldet over gavmildheten. Mottaket blir kontaktet av skoler, barnehager, enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner, studenter og politikere. Jeg er glad for at lokalsamfunnet bryr seg. Lokalsamfunnet i Ringerike og Hole gjør en forskjell for beboerne på Hvalsmoen - og da særlig for barna. Personlig har jeg tro på at åpenhet og engasjement er nøkkelen til samarbeid - til det beste for alle. Døra til mitt kontor er åpen og jeg er tilgjengelig for alle henvendelser. Jeg ønsker både ros og ris. Å bygge tillit til lokalsamfunnet gjør man kun med åpenhet og dialog. Det er vi godt i gang med. Tillit er ikke noe man kan kreve, men noe man må fortjene. Det vet mottaket.

Jeg blir imponert hver dag jeg kommer kjørende til jobb. Daglig møter jeg joggende asylsøkere som smiler fra øre til øre. Klokken har ikke passert åtte på morgenen. Mange benytter tiden godt for å holde seg i form. De prøver etter beste evne å ha en meningsfull hverdag i en vanskelig tid. Jeg hører daglig grusomme historier – historier mange av oss kun ser og hører om på TV. Jeg møter sterke mennesker med sterke historier. Jeg møter mennesker som har et håp om en bedre fremtid – dersom de får bli. Jeg møter daglig mennesker som har bodd på mottak i ti-femten år. Mennesker som aldri får startet på livet sitt og som hele tiden er på flukt. Det finnes enkeltmennesker bak hver eneste asylsøker – mennesker med hver sin unike historie. Av 450 asylsøkere finnes det 450 ulike historier. Mange av dem eier ingen ting – annet enn et håp, og håpet kan ingen ta fra dem.  Av beboere på Hvalsmoen finnes både advokater, leger, ingeniører og politikere. De er en svært sammensatt gruppe. Samtidig må vi være ærlige på at en del av asylsøkerne er såkalte «lykkejegere». Mennesker som livnærer seg på kriminalitet og falsk identitet. Vi må ikke være naive og ikke ta denne utfordringen på alvor. Mennesker som ikke har rett til å bli i landet, og som koster den norske stat betydelige ressurser, må raskt sendes ut. Her har norske myndigheter en betydelig jobb å gjøre. På Hvalsmoen finnes også slike mennesker, men det farligste vi gjør er å kategorisere asylsøkere som en gruppe. Det fortjener ingen.

Alle vet hvordan det er å komme inn i en stue hvor man ikke er velkommen. De fleste av oss kan fremdeles gå inn i en annen stue. Det kan ikke en asylsøker.

02.06.2014 | Tove Brorson, mottaksleder på Hvalsmoen transittmottak