Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Haslemoen transittmottak Forbereder storinnrykk på Hvalsmoen

Forbereder storinnrykk på Hvalsmoen

Hvalsmoen transittmottak gjøres klar til å ta imot 250 ekstra beboere.

De 250 ekstra asylantene kommer i tillegg til de 450 som bor på mottaket i dag.

Les hele saken i Ringerikes Blad.

Lokalavisen kommer med en oppfordring i forbindelse med utvidelsen. I en leder skriver avisen:

Det er prisverdig at Hvalsmoen kan rustes opp midlertidig for å ta imot alle som kommer nå, men det er viktig at den tryggheten flyktningene søker, også kan skapes på mottaket. Da trengs ekstraordinær bemanning, og mottaksleder må få de rammene hun trenger til dette av UDI.

Les lederen.

10.06.2014 |