Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Haslemoen transittmottak Inviterer til dialog med lokalsamfunnet

Inviterer til dialog med lokalsamfunnet

Tove Brorson, leder på Hvalsmoen transittmottak, inviterer folk til å komme innom mottaket på besøk. - Vi ønsker tettere samarbeid med hele samfunnet, sier hun.

- Utfordringen vår er at vi er et transittmottak. Noen er her i svært kort tid, andre kan være her i opp til et halvt år, sier mottakslederen.

Likevel er beboerne ved mottaket svært interessert i å bidra, i følge informasjons- og returansvarlig Rune G. Erlandsen.

- Mange av beboerne er svært interesserte i å hjelpe til, og de fleste liker fysisk aktivitet. Vi håper etter hvert på et samarbeid med Frivillighetssentralen, og gjerne også kommunen. Det kunne for eksempel være dugnadsarbeid som trengs, sier han.

Les hele saken hos Ringerikes Blad.

23.01.2014 |