Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Haslemoen transittmottak Kom på besøk med julegaver

Kom på besøk med julegaver

Barna i Sundvollen barnehage kom før jul på besøk til barna på Hvalsmoen transittmottak. Gjestene hadde med seg innpakkede gaver som de ikke trengte selv.

 - Da barna ved Sundvollen barnehage var på besøk, fant de tonen umiddelbart med våre barn. Det var nesten så en skulle tro de hadde kjent hverandre lenge, forteller mottaksleder Tove Brorson ved Norsk Folkehjelps transittmottak på Hvalsmoen.
De norske barna snakket på norsk og fikk svar på engelsk. De kommuniserte på tross av kultur- og språkforskjeller.

Les hele saken hos Ringerikes Blad.

23.01.2014 | Julie Offerdal