Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Haslemoen transittmottak Verdens flyktningdag

Verdens flyktningdag

FN har innstiftet 20. juni som verdens flyktningdag.

Gjennom dagen ønsker FN at det settes fokus på situasjonene til flyktninger verden over.

Vi markerte i år dagen med arrangement ved, i og rundt barnebasen på mottaket.
Her ble det vaffelsteking (og spising) og drageverksted ...

I sammenheng med verdens internasjonale flyktningdag bestemte ledelsen på transittmottaket på Haslemoen at de skulle gjøre noe ekstra for beboerne, spesielt med tanke på barna.

– Det er en viktig sak, og per i dag er det omkring 60 millioner mennesker som er på flukt. Det har ikke vært så mange flyktninger siden andre verdenskrig.

Mens barna løper rundt og leker er de voksne i full gang med å steke vafler og servere saft.

– Jeg opplever i stor grad at beboerne setter pris på disse sammenkomstene her på mottaket. Det er ikke alle som er med i dag med tanke på ramadan som feires i disse dager, men vi tar hensyn til dette, forklarer mottakslederen.

Også barnehage- og skolefaglig rådgiver i Våler kommune, Dagrun Gundersen og helsesjef Siri Brunborg var invitert til å detla og koste seg sammen med flyktningene.

– Det er hyggelig å bli invitert hit på en sånn dag, da har vi mulighet til å bli bedre kjent med de menneskene vi jobber med på en annen måte. Jeg vet at mange av barna har gledet seg stort og øvd på forskjellige ting som blant annet å spille på trommer, sier Gundersen.

Det er nå satt i gang skoleopplæring på mottaket og de har et eget helsekontor de kan gå til i ukedagene.

– De unge setter pris på skolegang, og lærerne som underviser her forteller at elevene møter opp og er ivrige, forteller Dagrun Gundersen.

15.09.2016 | Ola Cato Lie, Masoud Moussazadeh