Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Hovelsåsen Mottaket - Refugee reception center

Mottaket - Refugee reception center

Mottaksleder: Even Lynne
E-post: evenl@npaid.org
Telefon: 909 75 921

Mottak opprettet:
1. august 2008

Type mottak:
Ordinært sentralisert mottak

Faste plasser: 130

Tilleggsplasser: 26

Belegg: 143 (7.04.2014)