Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Hovelsåsen Mottaket utførte brannøvelse sammen med brannvesenet i Åsnes

Mottaket utførte brannøvelse sammen med brannvesenet i Åsnes

Brannøvelse 22. september 2015

Brannøvelsen ble sett på som meget tilfredsstillende. De fleste av beboerne deltok, og det var meget bra!

02.12.2015 | May Nina Henriksen