Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Hovelsåsen Nyheter - Håper på videre drift

- Håper på videre drift

Publisert 27.03.2014 i Glåmdalen

ÅSNES: Avtalen mellom UDI og Norsk Folkehjelp går til juli. Nyansatt mottaksleder håper på fortsettelse ved Hovelsåsen.

– Vi driver på sjette året nå, og avtalen går ut i juli. Jeg håper selvsagt vi får fortsette, og dette gir ringvirkninger til hele samfunnet. Det er ni arbeidsplasser her, vi handler lokalt og beboerne bruker også de lokale butikkene. Vi har 100 elever på voksenopplæringen også, sier Even Lynne, som har vært mottaksleder ved Hovelsåsen statlige mottak i to måneder nå.

– Det er naturlig at en del av mottakene blir borte. Det kommer færre til landet, og alle plassene er ikke fylt opp, sier Lynne, som har 142 beboere på Hovelsåsen.

Åpnere samfunn

Even Lynne håper på et mer åpent lokalsamfunn for å knytte kontakt. Unger og menn får lett kontakt gjennom fotballen, men damene på mottaket vil gjerne treffe norske kvinner. Gjerne med håndarbeid som felles interesser.

– I Åsnes er det flere bosatte som arbeider på sykehjemmet og på kjøkkenet der. Mange er godt skolerte, og det handler om å lære språket og det norske samfunnet. Dette hjelper vi dem med. Mange har levd under militærregime, og vi lærer dem hvordan et demokrati fungerer, sier Lynne.

Mange aktiviteter

– Vi må være så dyktige vi bare kan og vise at vi tar godt vare på beboerne våre. Norsk Folkehjelp tenker hjelp i stedet for profitt. Her har vi fine lokaliteter, blant annet 55 enkeltrom. Vi har mange års erfaring med lite bråk og tull, og vi har dyktige ansatte som har vært med lenge, sier Even Lynne, som har vært i kontakt med flere skoler, lag og foreninger for hjelp til integrering.

Væssia Vel har vært veldig behjelpelige.

– Både ungdomsskolen og videregående er interessert i å få besøk. Da får elevene med egne ører høre skjebnen til våre nye landsmenn, og det tror jeg vil hjelpe med å bryte ned noen barrierer, sier Lynne.

Aktivitetsleder Alexander Somalakis har også hatt med seg fotballspillere fra Hovelsåsen på Finn-Trim-cup, og dette ble en god opplevelse for begge parter. Nye fotballkamper skal spilles.

– Vi har mange gode fotballspillere her, så dette ble veldig bra, sier Somalakis, og ser for seg aktivitetsdager med servering og ballspill på Hovelsåsen.

07.04.2014 | Alexander Somalakis