Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Jølster KLP støtte gav aktivitet og sosial samlingsplass

KLP støtte gav aktivitet og sosial samlingsplass

Med støtte frå KLP fikk mottaket eit etterlenga bordtennis bord til vårt nye uteområde

Vi har jobba mykje med uteområdet vårt og oppgradert det litt etter litt. No har vi fått på plass drivhus, huskestativ, nye benker og bord. Vi har fått åker og blomsterbed og området blir nytta mykje til sosiale begivenheter og i kvardagen elles.

 

Vi ynskte oss aktivitetstilbod også til voksne i uteområdet, og ba om forslag frå bebuerene på eit allmøte.  Bordtennis engasjerer og gleder mange.  Mange har erfaring, og mange ønsker lære. Og dette forslaget fekk flest røyster.

 

Bordet er mykje brukt og er eit naturleg samlingspunkt i hagen vårJ

09.08.2015 | Grete Apelseth
Tilbake