Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Landås avlastnings- og transittmottak Fantastisk oppslutning av frivillige som vil være med å skru senger

Fantastisk oppslutning av frivillige som vil være med å skru senger

Helgen 21-22 november har vi organisert montering av beboersenger. Mellom 30 og 40 frivillige har stilt opp for å hjelpe oss. 

Både store og små har hjulpet til med å montere senger og rydde/ kaste søppel. Dette lover veldig godt for integrering mellom mottaket på Landås sine naboer, frivilligheten og de kommende beboerne.

Tusen takk til alle frivillige denne helgen og de som har meldt seg på videre.

22.11.2015 | Hugo Limkjær